Oldal kiválasztása

Magvető Polgári Társulás

Polgári Társulásunk egyik fő célja, hogy terjessze Jézus Krisztus evangéliumát keresztyén könyvkiadás támogatásával és ajándékozással. Ha szeretné ezt a tevékenységünket támogatni az alábbi módokon teheti meg:

1) adója 2%-nak felajánlásával.
2) Pénzadománnyal utalás formájában.
3) Dobromat.sk – Ha szokott online vásárolni ez Önnek egy centjébe sem kerül, mi mégis pénzt kapunk küldetésünk teljesítéséhez. Lásd lejjebb. 🙂
4) Ebben a pontban tekintheti meg milyen kiadványokat ill. projekteket támogattunk.

1) adója 2%-nak felajánlásával.

Szükséges adatok a 2% leadásához:
Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Rozsievač – Magvető Polgári Társulás
Sídlo: Hlavné nám. 20; 93601 Šahy
Právna forma: Združenie
IČO: 37969595

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom

a) Vyhlásenie (editovateľné PDF) a (POZOR – IČO musí byť zarovnané SPRAVA – ak neviete zarovnať -> tak v tlačive dajte 3-4 medzery a potom píšte IČO)

b) Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné PDF)

2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom

a) Daňové priznanie typu A (editovateľné PDF) alebo

b) Daňové priznanie typu B (editovateľné PDF)

3. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží

a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) alebo

b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

4. Právnické osoby prostredníctvom

a) daňové priznanie právnických osôb (editovateľné PDF)

A felhasználást illetőleg választhat az alábbi lehetőségek közül:

a) Ránk bízza az adó 2%-nak felhasználását. Ez esetben a letöltött nyomtatvány leadása után nincs más teendője. (Ebben az esetben mi döntjük el az adomány felhasználásának módját, pl. ingyenes Biblia küldése azoknak akik kérik, nagycsaládosok, szociálisan rászorulók segítése, Vetés és Aratás terjesztése, nagyobb kínálat a +1 könyv menüpontban stb.)

b) Konkrét célra szeretne gyűjteni. (Pl. egyházmegyei bibliaversenyek, szavalóversenyek ajándékainak biztosítása; egyházközségük könyvtárának gyarapítása; iskolájuk / óvodájuk könyvtárának gyarapítása stb.) Ez esetben mivel nincs módunkban ellenőrizni a támogatás összegét és a nyomtatvány leadását megkérjük, hogy az igazolással együtt (Potvrdenie o zaplatení dane) küldje el a fénymásolatot a címünkre (vagy beszkennelve email címünkre), az adott cél megnevezésével. A nyomtatványon szerepelnie kell az adóhivatal pecsétjének és aláírásnak. Az adományból 10% kezelési költséget vonunk le a Polgári Társulás fenntartásához. Az adományokat az adott év augusztusától lehet kérni. Teljes mértékben Önre van bízva az adományok kiválasztása, a magveto.sk oldalról.

c) További céljainkra szeretne támogatást adni. Ebben az esetben is a b pontban leírtak szerint kell eljárni. Polgári társulásunk további céljai:
– Nyári táborok szervezése/támogatása a szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekeinek és fiataljainak.
– Közösségi és kulturális alkalmak rendezése szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek és fiatalok részére.
– Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok betagolásának segítése.

2) Pénzadománnyal utalás formájában.

Amennyiben támogatni szeretné szolgálatunkat adományát számlaszámunkra is elküldheti:
OZ Rozsievač – Magvető Polgári Társulás
IBAN: SK53 0900 0000 0050 7981 0673
BIC SWIFT kód: GIBASKBX

Postázási címünk:
Magvető Polgári Társulás
Izsmán Jónás
Zs. Móricza 2168/4
936 01 Šahy

3. Dobromat.sk – Ha online webáruházból vásárol nagyon sok esetben lehetősége van úgy támogatni, hogy Önnek egy centjébe sem kerül. A lépések a következők:
a) Beírja böngészőjébe: dobromat.sk
b) Az első kockába beírja annak a webáruháznak a nevét, ahonnan vásárolni szeretne. Elég csak az első pár betűt, a rendszer mutatni fogja, hogy milyen üzletek vannak regisztrálva.
c) A második kockába beírja annak a Polgári Társulásnak a nevét akit támogatni szeretne, pl. minket: Občianske združenie Rozsievač – Magvető Polgári Társulás
d) Rákattint a Začať nákup gombra.
A dobromat.sk működését ill. a fentebbi lépések vizuális bemutatását az alábbi egy perces videóban tekgintheti meg.

4. Eddigi munkásságunk:

2020
Vezess Jézusunk – áhítatos kifestőkönyv óvodás és kisiskolás gyermekek részére. (utánnyomtatás 1300)
Vetés és Aratás folyóirat
Hit, remény, szeretet, falinaptár (2500)
Élet naptár (2500)
Akkordos korálkönyv (250)

2019
Vetés és Aratás folyóirat
Ingyenes Biblia projekt (24)
Hit, remény, szeretet, falinaptár (2000+300 utánnyomtatás)
Élet naptár (2000+100 utánutánrendelés)
Vezess Jézusunk – áhítatos kifestőkönyv óvodás és kisiskolás gyermekek részére. (1500)

2018
Vetés és Aratás folyóirat
Élet falinaptár (1000 + 500 utánrendelés)
Hit, remény, szeretet, falinaptár (1000 + 500 utánutánnyomtatás)
Ingyenes Biblia projekt (8)

“Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat.

7 Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti Isten”. 8 Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre. 9 Amint meg van írva: „Bőkezűen osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké.” 10 Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. 11 Így mindenben meggazdagodtok a teljes tisztaszívűségre, amely általunk hálaadást szül Isten iránt. 12 Mert ez az Isten előtti szolgálat nemcsak enyhít a szentek nyomorúságán, hanem sokakat hálaadásra is indít Isten iránt. 13 Mert e szolgálat eredményességéért dicsőítik majd Istent, azért az engedelmességért, amellyel Krisztus evangéliumáról vallást tesztek, és azért a jószívűségetekért, amely irántunk és mindenki iránt megnyilvánul. 14 Ők könyörögnek is értetek, és vágyódnak utánatok, mivel Isten jósága bőven kiáradt rátok. 15 Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért!” 2 Korintus 9,6-15

HungarySlovakiaUkraine
0
    0
    Kosár
    Az Ön kosara üresVissza az üzletbe