fbpx
Oldal kiválasztása

Csillagsugárzás – antikvár

műfordítások a világ népeinek költészetéből

Rácz Olivér nagy terjedelmű műforditás-gyűiteménye impozáns vállalkozás: egyetlen áttekinthető egészbe akarja fogni a világirodalom költészetét az ókínai Kung Fu-ce-tól napjainkig. Nem felfedezni akarja a világlírát, hanem egységbe fogni. Az egységet azzal éri el, hogy a költészetet a társadalmi fejlődés, a történelem dokumentumaként értelmezi, s a mottóként idézett megfelelő kordokumentumok segítségével hatalmas történelmi keretbe foglalja műfordításait. Ezzel a módszerrel nemcsak a történelmet és a költészetet állítja egymás mellé, hamem a választott időben más-más fejlődési stádiumú nemzeti-kínai, perzsa, japán, görög, római, olasz, francia, angol, német, orosz, lengyel, belga, cseh, szlovák, román – költészetek is valami szimultán világszínpadra kerülnek.

Tartalom
Előszó helyett genezis 7
Az i. e.-i évszázadok 11
Arkhilokhosz: Hű pajzsom 15
Szapphó: Ím, lebukóban a hold 16
Lányságom 16
Kung Fu-ce: Egy harcos sírverse 19
Anakreón: Szarvasűző istenasszony 20
Érosz a labdáját 21
Gyérül a haj koponyámon 22
Euripidész: Istenek anyja 25
Kallimakhosz: Árva, hideg küszöbödre 26
Bión: Heszperosz 27
Catullus: Szerelem 30
Gyűlölöm és szeretem 31
Asszonyi szó 32
Horatius: Ne kutasd 33
Pánhoz 34
Propertius: Engem az elmúlás nem rémít 35
Martialis: Epigrammák 36
A népvándorlás századai 37
Me I-cseng: A kis madár 41
Tu Hing-ju: Az udvarhölgyek 42
Li Hung-csang: Dal a szélben 43
Ismeretlen kínai költő: A hinta 44
Po Csü-ji: Éji dal, idegen lány 45
Ismeretlen kínai költő: Álmatlan hajnalon 46
Vang Szeng-zsu: Dal a messzi hitveshez 47
Li Taj-po: A vándor felébred 48
A vörös szoba 49
A Szüan városából származó és pompás boráról nevezetes öregapó haláláról 50
Háza falának felirata 51
Tu Fu: Az új ház 52
A Csu folyón 53
A kakukk 54
Curajuki Ki no: A virág 55
Mulandóság 56
Az öregség 57
O-sen gésa dalaiból: Egyedül az erdőn 58
Kaland 59
Vergődés 60
Az első éj 61
Gésadal 62
A második évezred első századai 63
Omar Khajjám: Bordalok 67
Perlekedései Allahhal 68
Szádí: A képmutató dervisekről 69
A rossz feleségről 70
Az esőcsepp 71
Háfiz: Bordalok 72
Szerelmeséhez 73
Repülj, szellő 74
Mély vízű tó 75
Dalok 76
Dzsámí: Életem, e rossz köpenyeget 77
Arcodról álmodtam az éjjel 77
Szent Euláliáról szóló kantiléna 81
Töredékek a Roland-énekből 82
A középkor és a reneszánsz határán 87
Dante: Neked ajánlom 91
Más hölgyekkel kacagsz ki 92
Mindenszentek napján 93
Erőd a harsány, hetyke fiatalság 94
Aki hallotta Bicci asszonyát 95
Petrarca: Szonettek Laurához 96
9. szonett 96
31. szonett 96
61. szonett 97
140. szonett 97
162. szonett 98
A Laura halála után írott szonettek 99
1. szonett 99
10. szonett 99
14. szonett 100
41. szonett 100
Villon: Ballada és könyörgés 102
Dal vagyis inkább rondó 103
A szép fegyvermesterné balladája az örömlányokhoz 104
Rondó 105
d’ Orléans: Ballada 106
A tavasz 107
Újkor 109
de Navarre: Tíz sora Clément Marot-hoz 113
Marot: Tíz sora, amelyben Navarrai Margitnak válaszol 114
Labé: A 24. szonett 115
Ronsard: Egy előkelő hölgyhöz 116
Így szólt a sellő 117
Shakespeare: 55. szonett 121
147. szonett 122
Donne: A bolha 123
Látomás 124
Drayton: Szakítás 125
Herrick: Fohász a százszorszépekhez 126
Milton: Amikor ostrom fenyegette a várost 127
Barátjához. Cyriac Skinnerhez 128
A világtalan szonettje 129
Lovelace: Felfedezői láz 130
Lucastához 131
Marvell: Kevély hölgyéhez 132
Corneille: A szép márkinéhoz 134
Cantemir: Ugye, te voltál 136
Ismeretlen német költő: Szerelmi dal 137
Kleist: A szerelmes lapp dala 138
Schiller: A föld felosztása 139
Goethe: Rád gondolok 141
Ki nem virrasztott át borongva 142
Zulejka könyvéből 143
Tökéletesség 145
Vándor éji dala 146
Blake: A tigris 147
Burns: Csendben csobogj. Afton 148
A csonka torony dala 149
Boldogság 151
Wordsworth: Lucy 152
Moore: Ez az utolsó rózsaszál 153
Ne sóhajtsd a nevét 154
Desbordes-Valmore: Szádi rózsái 155
Eichendorff: Idegenben 156
Remény 157
Ismeretlen német költő: A malom 158
A molnár búcsúja 159
Byron: Egy koponyából készült billikomra 163
Egy eb sírkövére 164
Szépségek közt jár 165
Emlékkönyvbe 166
Shelley: Dal 167
A szerelem filozófiája 168
Keats: Boldog, aki fásult 169
Ha félelem gyötör 170
Tengerparti dal 171
Vigny: A hó 172
Heine: A dalaimból méreg árad 173
Az arcodon, a kedvesen 174
Északi fenyő 175
Volt egyszer egy öreg király 176
Az éfjél hideg volt 177
Ha néha elsétálok 178
A keresztúton temetik 179
Egy királylányról álmodtam 180
Olyan vagy, mint egy virág 181
Lorelei 182
Van gyémántod és igazgyöngyöd 183
Donna Klára 184
A rabszolgahajó 187
Kollár: Cantilena Slavica 192
Magyarok honában 193
Tudom, chlapci, tudom 195
Szép zöld koszorúm 196
Amott fenn a bércen 197
Elvesztettem 198
Hármas halom megett 199
Puskin: Visszhang 200
Skót dal 201
Mickiewicz: Álom 202
Lenau: Esti bánat 203
Longfellow: Naplemente 204
A hajnal 205
Barrett-Browning: A portugál szonettekből 206
Browning: Éjféli légyott 208
Musset: Szomorúság 209
Pépához 210
Gautier: Kínai dal 211
Utolsó falevél 212
Carmen 213
Leconte de Lisle: Holdfény a tengeren 217
Sully-Prudhomme: Szemek 219
Hebbel: Két vándor 220
Lermontov: Kaukázusi reggel 221
A tőr 222
Baudelaire: Beszélgetés 227
A vérkút 228
Verlaine: Szerenád 229
Tejszínű hold 231
A kagylók 232
Holdfény 233
Clyménéhez 234
A lelkem egy álmot sirat 235
A zongora, min könnyű ujja játszik 236
Fekete órán 237
Nagy, fekete álom 238
Pierrot 239
Rimbaud: Az árokpart költője 240
A völgy alvója 241
Nyekraszov: Az orosz dal 245
Fet: Orosz éjszakák 246
Nyári este 247
Holdfény 248
Orosz ősz 249
Orosz táj 250
Cazalis: Cigánydal 251
Stevenson: Rekviem 252
Bécquer: A bánat aratója 253
Eminescu: Éjfél 254
A csillag 255
Wilde: dal 256
Yeats: Egy régi dal visszhangja 257
Ha ősz leszel majd 258
Dechmel: Aratódal 259
Verhaeren: A kirekesztettek 260
XX. század 261
Szologub: Az erdei lány 265
Blok: Bágyadt, szürke nap volt 266
Ahmatova: Udvaros volt a hold 267
Itt nem változott semmi 268
Harangzúgás 269
Verseimről 270
Inber: Dal 271
Elment a kedves 272
Procházka: Et tout est effrayant lorsqu’ on y songe 273
Srámek: A számkivetett 274
Közlegény a fán 275
Samain: Vannak titokzatos, álmatag alkonyok 277
Jammes: Az est 278
A fény megcsillant 279
Mért húzza az ökör 280
Fekete árboc, fellegek 281
Clara d’ Ellébeuse-t szeretem 283
Neruda: Az óvárosi torony 284
Machar: Az Óvárosi tér 285
Bezruc: Te meg én 286
Örök társ 287
A túlsó part 288
Sova: Borongós rímek 289
Hviezdoslav: A véres szonettekből 293
XIII. szonett 293
XVI. szonett 293
XXVI. szonett 294
XXXII. szonett 294
Apollinaire: Búcsú 296
Alkony a Rajnán 297
Macek: Május elsejei dal 298
Hofmannsthal: Valakinek, aki erre járt 299
A kert 300
Látod a várost? 301
Úrnapi fohász 302
A préda 303
Rilke: Őszi hangulat 304
Naplemente a zárda fölött 305
A lovag címere 306
Géraldy: Megszokás 307
Kétség 308
Próba 309
Vallomás 310
Noailles: Árnyas, halk nyáréj 311
Hosszabbak a napok 312
Jeszenyin: Szent Iván éjjelén 317
Bednar: Forró nyári nap 318
Apály 319
Alkonyi táj 320
Jönnek szebb tavaszok 321
Diadalív 322
Tyihonov: Szeptember 324
Wolker: Liget 325
Merre? 326
Én nem zárom be az ablakom éjjel 327
Seifert: Fekete Prága 331
Halas: Éjféli látomás 333
Supervielle: Zápor 334
Lukác: Mementó 335
Távirat 336
Ballada 337
Utolsó falevél 338
Évek 339
Békét a földnek 341
Finálé és prelúdium 342
Branislav: Kéklő ködök 344
Szimonov: Várj rám 345
Tvardovszkij: Két sor 349
November 350
Král: Könyörgés 351
Reménytelenség 352
Anyaföld 353
A kaszás 354
Tűző nap 355
A halászlány 356
Smrek: Örökkévalóság 357
Négyszemközt 358
Falevelek 359
Az ablakod 360
Novomesky: Ifjúság 361
Egy öngyilkos sírjára 362
Scsipacsov: Én meghalok 363
Ó, szél 364
Éluard: Az én szerelmem 365
Cocteau: Harmincéves vagyok 366
Nálunk kutya csahol 367
Válek: Este 368
Hajnalhasadás 369
Ködös éj 371
Gyufák 372
Kaland 373
Csak úgy 374
Rúfus: Harangszó 376
A színek kutatója 377
Ének a jég alatt 378
Ez az igazság 379
Mihálik: Vízparti dal 380
A mi szerelmünk is, szívem 381
Závada: A vén torony 382
Hallgatag erdők 383
Fürdőző lány 384
Este 385
Eső után 386
Téli este 387
Buncák: Őszi szirmok 388
Visszatérés 389
Jóslat 390
Prévert: Paris at night 391
Vasárnap 392
Májusi dal 393
Üzenet 394
A legrövidebb dalok 395
Elárult szerelmesek 396
Az utolsó falevél 397
A temetésre induló két csigabiga dala 398
Fiesta 400
A halott 401
Barbara 402
Hogyan kell madarat festeni 404
A válogatásban szereplő költők névjegyzéke 407

4.20

1 készleten

1 készleten

Cikkszám: VD-7 Kategória:

4.20

1 készleten

Cikkszám: VD-7 Kategória:

Csillagsugárzás – antikvár

műfordítások a világ népeinek költészetéből

Rácz Olivér nagy terjedelmű műforditás-gyűiteménye impozáns vállalkozás: egyetlen áttekinthető egészbe akarja fogni a világirodalom költészetét az ókínai Kung Fu-ce-tól napjainkig. Nem felfedezni akarja a világlírát, hanem egységbe fogni. Az egységet azzal éri el, hogy a költészetet a társadalmi fejlődés, a történelem dokumentumaként értelmezi, s a mottóként idézett megfelelő kordokumentumok segítségével hatalmas történelmi keretbe foglalja műfordításait. Ezzel a módszerrel nemcsak a történelmet és a költészetet állítja egymás mellé, hamem a választott időben más-más fejlődési stádiumú nemzeti-kínai, perzsa, japán, görög, római, olasz, francia, angol, német, orosz, lengyel, belga, cseh, szlovák, román – költészetek is valami szimultán világszínpadra kerülnek.

Tartalom
Előszó helyett genezis 7
Az i. e.-i évszázadok 11
Arkhilokhosz: Hű pajzsom 15
Szapphó: Ím, lebukóban a hold 16
Lányságom 16
Kung Fu-ce: Egy harcos sírverse 19
Anakreón: Szarvasűző istenasszony 20
Érosz a labdáját 21
Gyérül a haj koponyámon 22
Euripidész: Istenek anyja 25
Kallimakhosz: Árva, hideg küszöbödre 26
Bión: Heszperosz 27
Catullus: Szerelem 30
Gyűlölöm és szeretem 31
Asszonyi szó 32
Horatius: Ne kutasd 33
Pánhoz 34
Propertius: Engem az elmúlás nem rémít 35
Martialis: Epigrammák 36
A népvándorlás századai 37
Me I-cseng: A kis madár 41
Tu Hing-ju: Az udvarhölgyek 42
Li Hung-csang: Dal a szélben 43
Ismeretlen kínai költő: A hinta 44
Po Csü-ji: Éji dal, idegen lány 45
Ismeretlen kínai költő: Álmatlan hajnalon 46
Vang Szeng-zsu: Dal a messzi hitveshez 47
Li Taj-po: A vándor felébred 48
A vörös szoba 49
A Szüan városából származó és pompás boráról nevezetes öregapó haláláról 50
Háza falának felirata 51
Tu Fu: Az új ház 52
A Csu folyón 53
A kakukk 54
Curajuki Ki no: A virág 55
Mulandóság 56
Az öregség 57
O-sen gésa dalaiból: Egyedül az erdőn 58
Kaland 59
Vergődés 60
Az első éj 61
Gésadal 62
A második évezred első századai 63
Omar Khajjám: Bordalok 67
Perlekedései Allahhal 68
Szádí: A képmutató dervisekről 69
A rossz feleségről 70
Az esőcsepp 71
Háfiz: Bordalok 72
Szerelmeséhez 73
Repülj, szellő 74
Mély vízű tó 75
Dalok 76
Dzsámí: Életem, e rossz köpenyeget 77
Arcodról álmodtam az éjjel 77
Szent Euláliáról szóló kantiléna 81
Töredékek a Roland-énekből 82
A középkor és a reneszánsz határán 87
Dante: Neked ajánlom 91
Más hölgyekkel kacagsz ki 92
Mindenszentek napján 93
Erőd a harsány, hetyke fiatalság 94
Aki hallotta Bicci asszonyát 95
Petrarca: Szonettek Laurához 96
9. szonett 96
31. szonett 96
61. szonett 97
140. szonett 97
162. szonett 98
A Laura halála után írott szonettek 99
1. szonett 99
10. szonett 99
14. szonett 100
41. szonett 100
Villon: Ballada és könyörgés 102
Dal vagyis inkább rondó 103
A szép fegyvermesterné balladája az örömlányokhoz 104
Rondó 105
d’ Orléans: Ballada 106
A tavasz 107
Újkor 109
de Navarre: Tíz sora Clément Marot-hoz 113
Marot: Tíz sora, amelyben Navarrai Margitnak válaszol 114
Labé: A 24. szonett 115
Ronsard: Egy előkelő hölgyhöz 116
Így szólt a sellő 117
Shakespeare: 55. szonett 121
147. szonett 122
Donne: A bolha 123
Látomás 124
Drayton: Szakítás 125
Herrick: Fohász a százszorszépekhez 126
Milton: Amikor ostrom fenyegette a várost 127
Barátjához. Cyriac Skinnerhez 128
A világtalan szonettje 129
Lovelace: Felfedezői láz 130
Lucastához 131
Marvell: Kevély hölgyéhez 132
Corneille: A szép márkinéhoz 134
Cantemir: Ugye, te voltál 136
Ismeretlen német költő: Szerelmi dal 137
Kleist: A szerelmes lapp dala 138
Schiller: A föld felosztása 139
Goethe: Rád gondolok 141
Ki nem virrasztott át borongva 142
Zulejka könyvéből 143
Tökéletesség 145
Vándor éji dala 146
Blake: A tigris 147
Burns: Csendben csobogj. Afton 148
A csonka torony dala 149
Boldogság 151
Wordsworth: Lucy 152
Moore: Ez az utolsó rózsaszál 153
Ne sóhajtsd a nevét 154
Desbordes-Valmore: Szádi rózsái 155
Eichendorff: Idegenben 156
Remény 157
Ismeretlen német költő: A malom 158
A molnár búcsúja 159
Byron: Egy koponyából készült billikomra 163
Egy eb sírkövére 164
Szépségek közt jár 165
Emlékkönyvbe 166
Shelley: Dal 167
A szerelem filozófiája 168
Keats: Boldog, aki fásult 169
Ha félelem gyötör 170
Tengerparti dal 171
Vigny: A hó 172
Heine: A dalaimból méreg árad 173
Az arcodon, a kedvesen 174
Északi fenyő 175
Volt egyszer egy öreg király 176
Az éfjél hideg volt 177
Ha néha elsétálok 178
A keresztúton temetik 179
Egy királylányról álmodtam 180
Olyan vagy, mint egy virág 181
Lorelei 182
Van gyémántod és igazgyöngyöd 183
Donna Klára 184
A rabszolgahajó 187
Kollár: Cantilena Slavica 192
Magyarok honában 193
Tudom, chlapci, tudom 195
Szép zöld koszorúm 196
Amott fenn a bércen 197
Elvesztettem 198
Hármas halom megett 199
Puskin: Visszhang 200
Skót dal 201
Mickiewicz: Álom 202
Lenau: Esti bánat 203
Longfellow: Naplemente 204
A hajnal 205
Barrett-Browning: A portugál szonettekből 206
Browning: Éjféli légyott 208
Musset: Szomorúság 209
Pépához 210
Gautier: Kínai dal 211
Utolsó falevél 212
Carmen 213
Leconte de Lisle: Holdfény a tengeren 217
Sully-Prudhomme: Szemek 219
Hebbel: Két vándor 220
Lermontov: Kaukázusi reggel 221
A tőr 222
Baudelaire: Beszélgetés 227
A vérkút 228
Verlaine: Szerenád 229
Tejszínű hold 231
A kagylók 232
Holdfény 233
Clyménéhez 234
A lelkem egy álmot sirat 235
A zongora, min könnyű ujja játszik 236
Fekete órán 237
Nagy, fekete álom 238
Pierrot 239
Rimbaud: Az árokpart költője 240
A völgy alvója 241
Nyekraszov: Az orosz dal 245
Fet: Orosz éjszakák 246
Nyári este 247
Holdfény 248
Orosz ősz 249
Orosz táj 250
Cazalis: Cigánydal 251
Stevenson: Rekviem 252
Bécquer: A bánat aratója 253
Eminescu: Éjfél 254
A csillag 255
Wilde: dal 256
Yeats: Egy régi dal visszhangja 257
Ha ősz leszel majd 258
Dechmel: Aratódal 259
Verhaeren: A kirekesztettek 260
XX. század 261
Szologub: Az erdei lány 265
Blok: Bágyadt, szürke nap volt 266
Ahmatova: Udvaros volt a hold 267
Itt nem változott semmi 268
Harangzúgás 269
Verseimről 270
Inber: Dal 271
Elment a kedves 272
Procházka: Et tout est effrayant lorsqu’ on y songe 273
Srámek: A számkivetett 274
Közlegény a fán 275
Samain: Vannak titokzatos, álmatag alkonyok 277
Jammes: Az est 278
A fény megcsillant 279
Mért húzza az ökör 280
Fekete árboc, fellegek 281
Clara d’ Ellébeuse-t szeretem 283
Neruda: Az óvárosi torony 284
Machar: Az Óvárosi tér 285
Bezruc: Te meg én 286
Örök társ 287
A túlsó part 288
Sova: Borongós rímek 289
Hviezdoslav: A véres szonettekből 293
XIII. szonett 293
XVI. szonett 293
XXVI. szonett 294
XXXII. szonett 294
Apollinaire: Búcsú 296
Alkony a Rajnán 297
Macek: Május elsejei dal 298
Hofmannsthal: Valakinek, aki erre járt 299
A kert 300
Látod a várost? 301
Úrnapi fohász 302
A préda 303
Rilke: Őszi hangulat 304
Naplemente a zárda fölött 305
A lovag címere 306
Géraldy: Megszokás 307
Kétség 308
Próba 309
Vallomás 310
Noailles: Árnyas, halk nyáréj 311
Hosszabbak a napok 312
Jeszenyin: Szent Iván éjjelén 317
Bednar: Forró nyári nap 318
Apály 319
Alkonyi táj 320
Jönnek szebb tavaszok 321
Diadalív 322
Tyihonov: Szeptember 324
Wolker: Liget 325
Merre? 326
Én nem zárom be az ablakom éjjel 327
Seifert: Fekete Prága 331
Halas: Éjféli látomás 333
Supervielle: Zápor 334
Lukác: Mementó 335
Távirat 336
Ballada 337
Utolsó falevél 338
Évek 339
Békét a földnek 341
Finálé és prelúdium 342
Branislav: Kéklő ködök 344
Szimonov: Várj rám 345
Tvardovszkij: Két sor 349
November 350
Král: Könyörgés 351
Reménytelenség 352
Anyaföld 353
A kaszás 354
Tűző nap 355
A halászlány 356
Smrek: Örökkévalóság 357
Négyszemközt 358
Falevelek 359
Az ablakod 360
Novomesky: Ifjúság 361
Egy öngyilkos sírjára 362
Scsipacsov: Én meghalok 363
Ó, szél 364
Éluard: Az én szerelmem 365
Cocteau: Harmincéves vagyok 366
Nálunk kutya csahol 367
Válek: Este 368
Hajnalhasadás 369
Ködös éj 371
Gyufák 372
Kaland 373
Csak úgy 374
Rúfus: Harangszó 376
A színek kutatója 377
Ének a jég alatt 378
Ez az igazság 379
Mihálik: Vízparti dal 380
A mi szerelmünk is, szívem 381
Závada: A vén torony 382
Hallgatag erdők 383
Fürdőző lány 384
Este 385
Eső után 386
Téli este 387
Buncák: Őszi szirmok 388
Visszatérés 389
Jóslat 390
Prévert: Paris at night 391
Vasárnap 392
Májusi dal 393
Üzenet 394
A legrövidebb dalok 395
Elárult szerelmesek 396
Az utolsó falevél 397
A temetésre induló két csigabiga dala 398
Fiesta 400
A halott 401
Barbara 402
Hogyan kell madarat festeni 404
A válogatásban szereplő költők névjegyzéke 407

HungarySlovakiaUkraine
0
    0
    Kosár
    Az Ön kosara üresVissza az üzletbe