fbpx
Oldal kiválasztása

Bevezetés a katonai lelkigondozásba – antikvár

Az a könyv, amelyet az olvasó kezében tart, Dr. Dezső László, néhai tábori lelkész esperes alezredes hagyatékát tartalmazza. 1941-ben megírta és Pápán megjelentette „Bevezetés a katonai lelkigondozásba99 című műve I. könyvét, amelynek célja: bemutatni a magyar protestáns katonai lelkigondozás történetét, szervezetének kialakulását, az intézményes lelkészi szolgálat lehetőségeit és kötelességeit a honvédség körében. így a könyv elvi részében az egyház és a katonaság viszonyát vizsgálja. A történeti rész a katonai lelkészség múltjával, a protestáns tábori lelkészség intézményének létrehozásával, szervezeti felépítésével, végül az intézményszerű katonai lelkigondozás kérdéseivel foglalkozik. Már ebben az első könyvben jelezte – tartalom megjelölésével (7. oldal)-, hogy kéziratban és előkészületben van a II. könyv. Közben lezajlott a második világháború, ezt követőleg, rövid átmeneti időszak után Magyarországon alapvető társadalmi és politikai változások következtek be, s a tervek eredeti szándék szerinti megvalósítására nem került, nem kerülhetett sor. Dezső László azonban ennek ellenére nem tétlenkedett, sőt a tervezettnél többet is tett. 1948-ban elkészítette az 1941-ben megjelent I. könyv második kötetét, amelyet szükséges összekötő és kiegészítő résznek ítélt az (az immár első kötetnek minősülő, 1941-ben megjelent) I. könyv és az időközben ugyancsak elkészült II. könyv közé. Miután azonban ekkor már nem kedvezett a kor az anyag megjelentetésének, ezért (valószínűleg valamivel később) a debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárában nyert elhelyezést, mint a szerző és családja (zárolt) letétje. Hasonló sorsra jutott az a megemlékezés, amelyet Dezső László 1957-ben Soltész Elemér református lelkész, egykori protestáns tábori püspök halála alkalmával írt és csatolt egyéb, függelékbe sorolt, részint másoktól származó kiegészítésekkel. Most eljött az ideje annak, hogy ez a hagyaték: a magyar protestáns tábori lelkészi szolgálat történetének fontos dokumentuma megjelenhessék. A kiadásra történő előkészítés, a sajtó alá rendezés nem tekintette és nem is tekinthette feladatának, hogy bármilyen változtatást eszközöljön az anyagon. A hagyaték értéke sokkal inkább abban van, amit Dezső László maga is mond a második kötet elé írt soraiban: „forrástanulmányt kívánunk nyújtani”. Mi ma mindezt joggal megtoldhatjuk azzal, hogy páratlan, másutt fel nem található történeti dokumentum anyagot jegyzett fel, őrzött meg és hagyott ránk a szerző. A kiadásra történő előkészítés feladata abban állt, hogy a nem nyomdakész kéziratot, az egyes alkatelemeket gondosan rendbe rakja. Az alkatelemek értelmezése tekintetében nagy segítséget jelentett Virágh László református lelkész barátom, aki egykor (az 50-es években) Dr. Dezső László munkatársa volt a debreceni Nagytemplomban (mint később a 60-as években magam is). Ez a rövid összefoglaló bevezetés is csupán azt tekinti feladatának, hogy előzetes tájékoztatást, mintegy eligazítást nyújtson az olvasónak, mielőtt maga is közelebbről megismerkedik az anyaggal. Mit tartalmaz ez a hagyaték, a könyv, amit az olvasó a kezében tart? Az I. könyv második kötete elé Dr. Dezső László írt rövid bevezetést, amely így indokolja az | könyv folytatását és kiegészítését: „… az első kötet megjelenése (1941) óta eltelt sorsdöntő esztendők és a második világháború eseményei a katonai lelkigondozásban is változást idéztek elő. Részben szükségessé vált az I. kötetben csak érintett, vagy vázlatos adatok pótlása, kiegészítése, illetve bővebb kifejtése;” Ez a kiegészítő II. kötet a történelmi előzmények rekapitulálása után, a katonai egyházközségek, a Protestáns Egyházi Szervezet megalakulásával és működésével, majd a tábori gyülekezetek lelkigondozói helyzetének bemutatásával foglalkozik.

Szerző
Dr. Dezső László
Soltész Elemér
Virágh László
,
Kiadó:
Kiadás helye:
Kiadás éve: 1998
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 139 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Megjelent 1000 példányban.

Tartalom
BEVEZETÉS A KATONAI LELKIGONDOZÁSBA
I. KÖNYV
MÁSODIK KÖTET
BEVEZETÉS 9
EINLEITUNG 13
INTRODUCTION 17
AZ ELSŐ KÖNYV MÁSODIK KÖTETE ELÉ 21
I. ELŐZMÉNYEK t 23
II. A KATONAI EGYHÁZKÖZSÉGEK SZERVEZETE
KATONA-GYÜLEKEZETEK 27
1.) A Protestáns Egyházi Szervezet megalakulása 29
2.) A Protestáns Egyházi Szervezet működése 32
3.) A Gömbös terv 38
4.) Az unitáriusok helyzete a katona-gyülekezetekben 40
5.) Helyőrségi kápolnák létesítése 41
III. A TÁBORI GYÜLEKEZETEK LELKIGONDOZÓI HELYZETKÉPE
1.) Kiegészítés hadiállományra 43
2.) Munkaszolgálatosok lelkigondozása 43
3.) Egyházi hadigondozás 44
IV. FÜGGELÉK
1.) A Kilences Bizottság ülései 45
2.) A protestáns helyőrségi templom építésének ügye 47
3.) Hivatalos tábori lelkészi eligazítások, irányelvek 55
a.) Irányelvek a harctéri lelkipásztori munkában (1942. jún. 24.) 55
b.) Lelkészi eligazítás (1943. ápr. 13.) 59
c.) Lelkészi eligazítás (1943. júl. 25.) 62
4.) A Protestáns Egyházi Szervezet (az 1944. okt. 15-i állapot szerint) 64
5.) Győry Elemér dunántúli református püspök levele Dr. Dezső Lászlóhoz 68
6.) Soltész Elemér: Áttekintés 1945-1947 70
7.) Dr. Dezső László: Emlékezés D. Soltész Elemérre 81
8.) A második világháborúban szolgált hivatásos, tartalékos és önkéntes
polgári lelkészek névsora 85
BEVEZETÉS A KATONAI LELKIGONDOZÁSBA
II. KÖNYV
SEGÉDKÖNYV A PROTESTÁNS TÁBORI LELKÉSZI SZOLGÁLATHOZ
I. Elvi rész
1. A tábori lelkészi szolgálat fogalma 95
2. A katonaság és az egyház viszonya 95
II. Történeti rész
1. A múlt ismertetése 97
2. A Protestáns Egyházi Szervezet létesítése 98
a.) Előzmények 98
b.) A protestáns tábori püspökség szervezete 99
c.) A protestáns tábori lelkészet szervezete 100
d.) A katonai egyházközségek szervezete 103
III. Intézmény szerű lelkigondozói lehetőségek és kötelességek 107
IV. A katonai lelkigondozás alanya
1. A katonai lelkész hivatása 109
2. A katonai lelkész személyisége 109
3. A katonai lelkész igehirdetése 110
4. Vallásos-erkölcsi oktatások 111
5. A katonai lelkész segítőtársai 112
6. Az egyházi fegyelmezés kérdése 112
V. A katonai lelkigondozás tárgya és alkalmai
1. A magyar katona lelkivilága, adottságai 115
2. Változó elem 116
3. Állandó elem 119
VI. Eredmények 123
VII. Az új honvédelmi törvény rendelkezései 125
VIII. Irodalom 129
IX. Függelék 131
X. Virágh László: Dr. Dezső László 139

4.58

1 készleten

1 készleten

Cikkszám: DOB-6 Kategória:

4.58

1 készleten

Cikkszám: DOB-6 Kategória:

Bevezetés a katonai lelkigondozásba – antikvár

Az a könyv, amelyet az olvasó kezében tart, Dr. Dezső László, néhai tábori lelkész esperes alezredes hagyatékát tartalmazza. 1941-ben megírta és Pápán megjelentette „Bevezetés a katonai lelkigondozásba99 című műve I. könyvét, amelynek célja: bemutatni a magyar protestáns katonai lelkigondozás történetét, szervezetének kialakulását, az intézményes lelkészi szolgálat lehetőségeit és kötelességeit a honvédség körében. így a könyv elvi részében az egyház és a katonaság viszonyát vizsgálja. A történeti rész a katonai lelkészség múltjával, a protestáns tábori lelkészség intézményének létrehozásával, szervezeti felépítésével, végül az intézményszerű katonai lelkigondozás kérdéseivel foglalkozik. Már ebben az első könyvben jelezte – tartalom megjelölésével (7. oldal)-, hogy kéziratban és előkészületben van a II. könyv. Közben lezajlott a második világháború, ezt követőleg, rövid átmeneti időszak után Magyarországon alapvető társadalmi és politikai változások következtek be, s a tervek eredeti szándék szerinti megvalósítására nem került, nem kerülhetett sor. Dezső László azonban ennek ellenére nem tétlenkedett, sőt a tervezettnél többet is tett. 1948-ban elkészítette az 1941-ben megjelent I. könyv második kötetét, amelyet szükséges összekötő és kiegészítő résznek ítélt az (az immár első kötetnek minősülő, 1941-ben megjelent) I. könyv és az időközben ugyancsak elkészült II. könyv közé. Miután azonban ekkor már nem kedvezett a kor az anyag megjelentetésének, ezért (valószínűleg valamivel később) a debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárában nyert elhelyezést, mint a szerző és családja (zárolt) letétje. Hasonló sorsra jutott az a megemlékezés, amelyet Dezső László 1957-ben Soltész Elemér református lelkész, egykori protestáns tábori püspök halála alkalmával írt és csatolt egyéb, függelékbe sorolt, részint másoktól származó kiegészítésekkel. Most eljött az ideje annak, hogy ez a hagyaték: a magyar protestáns tábori lelkészi szolgálat történetének fontos dokumentuma megjelenhessék. A kiadásra történő előkészítés, a sajtó alá rendezés nem tekintette és nem is tekinthette feladatának, hogy bármilyen változtatást eszközöljön az anyagon. A hagyaték értéke sokkal inkább abban van, amit Dezső László maga is mond a második kötet elé írt soraiban: „forrástanulmányt kívánunk nyújtani”. Mi ma mindezt joggal megtoldhatjuk azzal, hogy páratlan, másutt fel nem található történeti dokumentum anyagot jegyzett fel, őrzött meg és hagyott ránk a szerző. A kiadásra történő előkészítés feladata abban állt, hogy a nem nyomdakész kéziratot, az egyes alkatelemeket gondosan rendbe rakja. Az alkatelemek értelmezése tekintetében nagy segítséget jelentett Virágh László református lelkész barátom, aki egykor (az 50-es években) Dr. Dezső László munkatársa volt a debreceni Nagytemplomban (mint később a 60-as években magam is). Ez a rövid összefoglaló bevezetés is csupán azt tekinti feladatának, hogy előzetes tájékoztatást, mintegy eligazítást nyújtson az olvasónak, mielőtt maga is közelebbről megismerkedik az anyaggal. Mit tartalmaz ez a hagyaték, a könyv, amit az olvasó a kezében tart? Az I. könyv második kötete elé Dr. Dezső László írt rövid bevezetést, amely így indokolja az | könyv folytatását és kiegészítését: „… az első kötet megjelenése (1941) óta eltelt sorsdöntő esztendők és a második világháború eseményei a katonai lelkigondozásban is változást idéztek elő. Részben szükségessé vált az I. kötetben csak érintett, vagy vázlatos adatok pótlása, kiegészítése, illetve bővebb kifejtése;” Ez a kiegészítő II. kötet a történelmi előzmények rekapitulálása után, a katonai egyházközségek, a Protestáns Egyházi Szervezet megalakulásával és működésével, majd a tábori gyülekezetek lelkigondozói helyzetének bemutatásával foglalkozik.

Szerző
Dr. Dezső László
Soltész Elemér
Virágh László
,
Kiadó:
Kiadás helye:
Kiadás éve: 1998
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 139 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Megjelent 1000 példányban.

Tartalom
BEVEZETÉS A KATONAI LELKIGONDOZÁSBA
I. KÖNYV
MÁSODIK KÖTET
BEVEZETÉS 9
EINLEITUNG 13
INTRODUCTION 17
AZ ELSŐ KÖNYV MÁSODIK KÖTETE ELÉ 21
I. ELŐZMÉNYEK t 23
II. A KATONAI EGYHÁZKÖZSÉGEK SZERVEZETE
KATONA-GYÜLEKEZETEK 27
1.) A Protestáns Egyházi Szervezet megalakulása 29
2.) A Protestáns Egyházi Szervezet működése 32
3.) A Gömbös terv 38
4.) Az unitáriusok helyzete a katona-gyülekezetekben 40
5.) Helyőrségi kápolnák létesítése 41
III. A TÁBORI GYÜLEKEZETEK LELKIGONDOZÓI HELYZETKÉPE
1.) Kiegészítés hadiállományra 43
2.) Munkaszolgálatosok lelkigondozása 43
3.) Egyházi hadigondozás 44
IV. FÜGGELÉK
1.) A Kilences Bizottság ülései 45
2.) A protestáns helyőrségi templom építésének ügye 47
3.) Hivatalos tábori lelkészi eligazítások, irányelvek 55
a.) Irányelvek a harctéri lelkipásztori munkában (1942. jún. 24.) 55
b.) Lelkészi eligazítás (1943. ápr. 13.) 59
c.) Lelkészi eligazítás (1943. júl. 25.) 62
4.) A Protestáns Egyházi Szervezet (az 1944. okt. 15-i állapot szerint) 64
5.) Győry Elemér dunántúli református püspök levele Dr. Dezső Lászlóhoz 68
6.) Soltész Elemér: Áttekintés 1945-1947 70
7.) Dr. Dezső László: Emlékezés D. Soltész Elemérre 81
8.) A második világháborúban szolgált hivatásos, tartalékos és önkéntes
polgári lelkészek névsora 85
BEVEZETÉS A KATONAI LELKIGONDOZÁSBA
II. KÖNYV
SEGÉDKÖNYV A PROTESTÁNS TÁBORI LELKÉSZI SZOLGÁLATHOZ
I. Elvi rész
1. A tábori lelkészi szolgálat fogalma 95
2. A katonaság és az egyház viszonya 95
II. Történeti rész
1. A múlt ismertetése 97
2. A Protestáns Egyházi Szervezet létesítése 98
a.) Előzmények 98
b.) A protestáns tábori püspökség szervezete 99
c.) A protestáns tábori lelkészet szervezete 100
d.) A katonai egyházközségek szervezete 103
III. Intézmény szerű lelkigondozói lehetőségek és kötelességek 107
IV. A katonai lelkigondozás alanya
1. A katonai lelkész hivatása 109
2. A katonai lelkész személyisége 109
3. A katonai lelkész igehirdetése 110
4. Vallásos-erkölcsi oktatások 111
5. A katonai lelkész segítőtársai 112
6. Az egyházi fegyelmezés kérdése 112
V. A katonai lelkigondozás tárgya és alkalmai
1. A magyar katona lelkivilága, adottságai 115
2. Változó elem 116
3. Állandó elem 119
VI. Eredmények 123
VII. Az új honvédelmi törvény rendelkezései 125
VIII. Irodalom 129
IX. Függelék 131
X. Virágh László: Dr. Dezső László 139

HungarySlovakia
0
    0
    Kosár
    Az Ön kosara üresVissza az üzletbe