fbpx

Orgona hangok (1918) – antikvár

Legteljesebb és legnagyobb énekeskönyv 950 énekkel a római kath. hívek használatára

Vimperk, Budapest és New York, 1918

Tartalom

A rendes napi ájtatosság.
Reggeli ájtatosság 19-22
Az Ur imádsága 22-23
Az angyali üdvözlet 23
Az apostoli hitvallás 23
Az Isten tiz parancsa 24
Az anyaszentegyház öt parancsa 25
Különös felajánlásai a napi imádságoknak,
lelki áldozásoknak, munkáknak, szenvedések
és egyéb jócselekedeteknek, a hét
minden napjára 25
Vasárnapon 25
Hétfőn 25
Kedden 26
Szerdán 26
Csütörtökön 26
Pénteken 26
Szombaton 27
Hit, remény és szeretet 27
Az isteni jóságoknak három főindulata 27-29
Az angyali üdvözletre 31
Ájtatos fohászok napközben 32-36
Asztali imádságok 36-37
Esti ájtatosság 38-41
Szent mise imák.
I. Szent mise ájtatosság mindennapi használatra 43-58
I. Gyászmise ájtatosság 59-69
Imádságok
Meghalt férfiért 70
Megholt nőért 70
Szülőkért 70
Megholt gyermekért 71
Megholt rokonokért 72
A megholt hívekért 72-73
Gyónási ájtatosság.
A Szentlélek segítségül hívása 75
Utmutatás a lelkiismeret megvizsgálására 76
A tizparancsolat ellen való bűnök 76
A házastárs iránt való kötelességek 78
A gyermekek iránti kötelességek 79
A hét főbűn 82
A Szentlélek ellen való hat bűn 82
A négy égbekiáltó bűn 82
A kilencz idegen bűn 83
Bánat és erősfogadás 83
Gyónás után 85
Áldozási ájtatosság.
A szent áldozás előtt 86
Szent áldozás után 88
Litániák.
Jézus szent nevének tiszteletére 91-94
Litánia Jézus szent Szivének tiszteletére 94-96
Litánia az Oltáriszentség tiszteletére 96-99
Litánia Krisztus Urunk kínszenvedéséről 101-103
Lauretomi litánia a bold. szűz Máriához 105-107
Litánia a fájdalmas szűz Anyáról 107-110
Minden szentek litániája 110-114
Litánia nepomuki szent János tiszteletére 115-118
Litánia a halottakért 118-125
A szent keresztúti ájtatosság
Könyörgés és bánat 127-155
Befejező imádság .155
Krisztus kínszenvedéréről . . . ..156
Krisztus Urunk szent haláláról . . . 157
Krisztus Urunk keresztjéről . . . 157
A szent kereszt feltalálása napján . 158
Krisztus lándzsájáról és szegeiről . . 159
A szent olvasó ájtatosság.
A szent olvasó gyakorlás módja . .161
Az örvendetes olvasó . . . . 162
A fájdalmas olvasó . . . . .162
A dicsőséges olvasó 163
Imádság az olvasó elmondása után . . 165
Időszerű imák Krisztus Urunk ünnepeire.
Könyörgések az adventi időszakokra . .166
Könyörgések a karácsonyi három misére . 166
Jézus szent nevenapján 167
Nagyböjti időszakban 167
Nagypénteki imádság a szent sírnál . .168
Húsvét ünnepén 168
Szentháromság ünnepén . . . 169
A bold. Szűznek és Isten anyjának,
Máriának tisztelete.
Boldogasszony szeplőtelen fogantatás ünnepén 169
Gyertyaszentelő-Boldog-Asszony ünnepén . 170
Gyümölcsoltó-Boldogasszony ünnepén . .170
Sarlós-Boldogasszony ünnepén . 170
Nagy-Boldogasszony ünnepén . . – 171
Kisasszony napján 171
Mária neve napján 172
A bold. Szűz szent Olvasójának ünnepén . 172
A sz. angyalok és szentek tiszteletéről.
Imádság a szent őrangyalhoz .173
Szent István első vértanú ünnepén 173
Szent József ünnepén 174
Szent Anna ünnepén 174
Könyörgések különféle személyekért.
Az anyaszentegyházért 175
A római pápáért 175
A megyés püspökért 176
Lelkiatyáért 176
Szülőkért . 176
Jézus szent Szivéről való ájtatosság.
A szeretet indulata Jézus Szivéhez
A szeretet imája Jézus Szivéhez
Ima Jézus Szivéhez minden szükségeinkben
Jézus Szivének imádása
Szövetség Jézus legszentebb Szivével
Nagyhéti ájtatosság.
Virágvasárnapra (Passió).
Énekek tartalma.
Szenteltvíz hintéskor. . 177-178
Prédikáczió előtt és után. 178-179
Szent mise-énekek . . . 180-203
Töredékek a mise egyes részeihez . 204-208
Újhold vasárnapra 209-213
Reggeli énekek 214-286
Esti ének 287-289
Oltáriszentségről 289-382
Adventi énekek 383-432
Karácsonyi énekek 433-479
Az év utolsó estéjére … 480-481
Szent István első vértanú ünnepén . 481-482
Szent János apostol ünnepére . 482
Újévi énekek 483-490
Vizkereszti énekek 490-501
Jézus szent nevéről 501-515
Farsang utólján és hamvazó szerdára 516-520
Nagyböjti énekek 521-584
Virágvasárnapra 584-588
Nagycsütörtökre 589-590
Nagyheti vecsernyére, nagyszombatra 590-592
Feltámadási szertartás 593-594
Húsvéti énekek 595-622
Fehérvasárnapi énekek 622-624
Buzaszentelésre 624-626
Kereszt járó napokra . . 626-629
Áldozócsütörtöki énekek . 629-642
Pünkösdi énekek . . . . 643-658
Szentháromság vasárnapjára 658-667
Urnapi énekek 668-680
Jézus szent Szivéről 680-698
A boldogságos Szűz Máriáról.
Mise énekek . . … 699-703
Boldogasszony szeplőtelen fogantatásáról 704-713
Gyertyaszentelő-bold.-asszony-ünnepére 713-721
Gyümölcsóltó-Boldogasszony napjára 721-732
A hétfájdalmu Szűzről 733-738
Május havi Mária-énekek 739-744
Sarlós-Boldogasszony napjára 744-751
Havi-Boldogasszony napjára 751-756
Mária szent Szivéről . 756-760
Kisasszony napjára .760-762
Mária nevenapjára 762-765
Rózsafüzéri énekek 766
Az élő rózsafüzéresek éneke 767-768
A örvendetes szent olvasó éneke 768
A fájdalmas szent olvasó éneke .768-769
A dicsőséges szent olvasó éneke 769-774
Nagyasszonya ünnepére 775-887
Énekek sz. angyalokról és szentekről.
Őrangyalok vasárnapjára . . . 888-891
Szent Balázs püspökről, Gábriel főangyalról 891-892
Sz. Mihály főangyalról, sz. Rafael főangyal. 893-894
Apostol napjára és vértanukról .894-897
Szent Józsefről .897-899
Szent Györgyről 900
Nepomuki szent Jánosról 900-901
Páduai szent Antalról 901-903
Szent László királyról 903-904
Szent Péter és Pál apostolokról .904-906
Szent Magdolnáról, szent Annához 906-908
Urszine változása napján .908-909
Szent Józsefről, sz. György stb. 910-914
Szent Rózáliáról, Szent Vendelről 914-915
Mindenszentek napjára 916-918
Imre herczegről, sz. Katalinról .918-919
Szent András apostolról 919-920
Szent István első vértanúról 923-924
Apró szentekről, nepomuki szent Jánosról 924-926
Különféle énekek . . . . 927-952
Gyászmise énekek 953-978
Temetési szertartások 979-990
Hála-énekek . . . .. . . 991-996

12.00

1 készleten

1 készleten

Cikkszám: FRC-5-oh Kategória:

12.00

1 készleten

Cikkszám: FRC-5-oh Kategória:

Orgona hangok (1918) – antikvár

Legteljesebb és legnagyobb énekeskönyv 950 énekkel a római kath. hívek használatára

Vimperk, Budapest és New York, 1918

Tartalom

A rendes napi ájtatosság.
Reggeli ájtatosság 19-22
Az Ur imádsága 22-23
Az angyali üdvözlet 23
Az apostoli hitvallás 23
Az Isten tiz parancsa 24
Az anyaszentegyház öt parancsa 25
Különös felajánlásai a napi imádságoknak,
lelki áldozásoknak, munkáknak, szenvedések
és egyéb jócselekedeteknek, a hét
minden napjára 25
Vasárnapon 25
Hétfőn 25
Kedden 26
Szerdán 26
Csütörtökön 26
Pénteken 26
Szombaton 27
Hit, remény és szeretet 27
Az isteni jóságoknak három főindulata 27-29
Az angyali üdvözletre 31
Ájtatos fohászok napközben 32-36
Asztali imádságok 36-37
Esti ájtatosság 38-41
Szent mise imák.
I. Szent mise ájtatosság mindennapi használatra 43-58
I. Gyászmise ájtatosság 59-69
Imádságok
Meghalt férfiért 70
Megholt nőért 70
Szülőkért 70
Megholt gyermekért 71
Megholt rokonokért 72
A megholt hívekért 72-73
Gyónási ájtatosság.
A Szentlélek segítségül hívása 75
Utmutatás a lelkiismeret megvizsgálására 76
A tizparancsolat ellen való bűnök 76
A házastárs iránt való kötelességek 78
A gyermekek iránti kötelességek 79
A hét főbűn 82
A Szentlélek ellen való hat bűn 82
A négy égbekiáltó bűn 82
A kilencz idegen bűn 83
Bánat és erősfogadás 83
Gyónás után 85
Áldozási ájtatosság.
A szent áldozás előtt 86
Szent áldozás után 88
Litániák.
Jézus szent nevének tiszteletére 91-94
Litánia Jézus szent Szivének tiszteletére 94-96
Litánia az Oltáriszentség tiszteletére 96-99
Litánia Krisztus Urunk kínszenvedéséről 101-103
Lauretomi litánia a bold. szűz Máriához 105-107
Litánia a fájdalmas szűz Anyáról 107-110
Minden szentek litániája 110-114
Litánia nepomuki szent János tiszteletére 115-118
Litánia a halottakért 118-125
A szent keresztúti ájtatosság
Könyörgés és bánat 127-155
Befejező imádság .155
Krisztus kínszenvedéréről . . . ..156
Krisztus Urunk szent haláláról . . . 157
Krisztus Urunk keresztjéről . . . 157
A szent kereszt feltalálása napján . 158
Krisztus lándzsájáról és szegeiről . . 159
A szent olvasó ájtatosság.
A szent olvasó gyakorlás módja . .161
Az örvendetes olvasó . . . . 162
A fájdalmas olvasó . . . . .162
A dicsőséges olvasó 163
Imádság az olvasó elmondása után . . 165
Időszerű imák Krisztus Urunk ünnepeire.
Könyörgések az adventi időszakokra . .166
Könyörgések a karácsonyi három misére . 166
Jézus szent nevenapján 167
Nagyböjti időszakban 167
Nagypénteki imádság a szent sírnál . .168
Húsvét ünnepén 168
Szentháromság ünnepén . . . 169
A bold. Szűznek és Isten anyjának,
Máriának tisztelete.
Boldogasszony szeplőtelen fogantatás ünnepén 169
Gyertyaszentelő-Boldog-Asszony ünnepén . 170
Gyümölcsoltó-Boldogasszony ünnepén . .170
Sarlós-Boldogasszony ünnepén . 170
Nagy-Boldogasszony ünnepén . . – 171
Kisasszony napján 171
Mária neve napján 172
A bold. Szűz szent Olvasójának ünnepén . 172
A sz. angyalok és szentek tiszteletéről.
Imádság a szent őrangyalhoz .173
Szent István első vértanú ünnepén 173
Szent József ünnepén 174
Szent Anna ünnepén 174
Könyörgések különféle személyekért.
Az anyaszentegyházért 175
A római pápáért 175
A megyés püspökért 176
Lelkiatyáért 176
Szülőkért . 176
Jézus szent Szivéről való ájtatosság.
A szeretet indulata Jézus Szivéhez
A szeretet imája Jézus Szivéhez
Ima Jézus Szivéhez minden szükségeinkben
Jézus Szivének imádása
Szövetség Jézus legszentebb Szivével
Nagyhéti ájtatosság.
Virágvasárnapra (Passió).
Énekek tartalma.
Szenteltvíz hintéskor. . 177-178
Prédikáczió előtt és után. 178-179
Szent mise-énekek . . . 180-203
Töredékek a mise egyes részeihez . 204-208
Újhold vasárnapra 209-213
Reggeli énekek 214-286
Esti ének 287-289
Oltáriszentségről 289-382
Adventi énekek 383-432
Karácsonyi énekek 433-479
Az év utolsó estéjére … 480-481
Szent István első vértanú ünnepén . 481-482
Szent János apostol ünnepére . 482
Újévi énekek 483-490
Vizkereszti énekek 490-501
Jézus szent nevéről 501-515
Farsang utólján és hamvazó szerdára 516-520
Nagyböjti énekek 521-584
Virágvasárnapra 584-588
Nagycsütörtökre 589-590
Nagyheti vecsernyére, nagyszombatra 590-592
Feltámadási szertartás 593-594
Húsvéti énekek 595-622
Fehérvasárnapi énekek 622-624
Buzaszentelésre 624-626
Kereszt járó napokra . . 626-629
Áldozócsütörtöki énekek . 629-642
Pünkösdi énekek . . . . 643-658
Szentháromság vasárnapjára 658-667
Urnapi énekek 668-680
Jézus szent Szivéről 680-698
A boldogságos Szűz Máriáról.
Mise énekek . . … 699-703
Boldogasszony szeplőtelen fogantatásáról 704-713
Gyertyaszentelő-bold.-asszony-ünnepére 713-721
Gyümölcsóltó-Boldogasszony napjára 721-732
A hétfájdalmu Szűzről 733-738
Május havi Mária-énekek 739-744
Sarlós-Boldogasszony napjára 744-751
Havi-Boldogasszony napjára 751-756
Mária szent Szivéről . 756-760
Kisasszony napjára .760-762
Mária nevenapjára 762-765
Rózsafüzéri énekek 766
Az élő rózsafüzéresek éneke 767-768
A örvendetes szent olvasó éneke 768
A fájdalmas szent olvasó éneke .768-769
A dicsőséges szent olvasó éneke 769-774
Nagyasszonya ünnepére 775-887
Énekek sz. angyalokról és szentekről.
Őrangyalok vasárnapjára . . . 888-891
Szent Balázs püspökről, Gábriel főangyalról 891-892
Sz. Mihály főangyalról, sz. Rafael főangyal. 893-894
Apostol napjára és vértanukról .894-897
Szent Józsefről .897-899
Szent Györgyről 900
Nepomuki szent Jánosról 900-901
Páduai szent Antalról 901-903
Szent László királyról 903-904
Szent Péter és Pál apostolokról .904-906
Szent Magdolnáról, szent Annához 906-908
Urszine változása napján .908-909
Szent Józsefről, sz. György stb. 910-914
Szent Rózáliáról, Szent Vendelről 914-915
Mindenszentek napjára 916-918
Imre herczegről, sz. Katalinról .918-919
Szent András apostolról 919-920
Szent István első vértanúról 923-924
Apró szentekről, nepomuki szent Jánosról 924-926
Különféle énekek . . . . 927-952
Gyászmise énekek 953-978
Temetési szertartások 979-990
Hála-énekek . . . .. . . 991-996

HungarySlovakia
0
    0
    Kosár
    Az Ön kosara üresVissza az üzletbe