fbpx
Oldal kiválasztása

Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2003 – antikvár

Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2003

A nemzeti és etnikai kisebbségek ügye minden civilizált ország kulturális és politikai közgondolkodásának, sőt a demokratikus parlamentek és a különböző szintű államigazgatási szervek munkájának is szerves részét képezi. Szlovákiában a rendszerváltást követően a kérdéskör gyors rendezésének feltételei nem voltak adottak. A nemzeti és etnikai kisebbségeknek a kommunista rezsim által szőnyeg alá söpört s egyre nehezebben kezelhető problémái, illetve a többségi nemzet sokszor történelmi tévhiteken és ismerethiányon alapuló, a múlt feldolgozatlan nemzeti traumáiból erőt merítő negatív előítélete, sajnos, a mai napig etnikai-politikai feszültséget indukálnak Szlovákiában.
Ha pedig létezik egy feszültségforrás, a politikai palettán megjelennek azok a pártok is, amelyek ennek a kiaknázására építik ideológiájukat. Annak, hogy e negatív folyamatok megállítását, illetve a nacionalista demagógia eszkalálódásának megelőzését elősegítsük, egyetlen módja van: a kisebbségek helyzetének tudományos szempontú vizsgálata, a folyamatok szakszerű, a legújabb elméleti módszerekre alapozott nyomon követése, valamint az ekként szerzett ismeretek hozzáférhetővé tétele a lehető legszélesebb rétegek számára. Mindazon kiadványok, amelyek ezt a nemes célt követik, olyan missziót teljesítenek, amely mind a kisebbségi kultúrák sértetlen fennmaradása és gazdagodása, mind a többségi nemzet épülése, nemzettudatának modernizációja, mind pedig az ország politikai stabilitása tekintetében, vagyis Szlovákia szellemi és gazdasági fejlődésének szempontjából is kiemelkedő fontossággal bír.

Kiadó: Fórum Kisebbségkutató Intézet-Lilium Aurum Könyvkiadó
Kiadás helye: Somorja
Kiadás éve: 2004
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 191 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 80-8062-247-7
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér ábrával illusztrált.

Tartalom
Ábra- és táblázatjegyzék 7
Előszó 13
1. Szlovákia lakosságának nemzetiségi megoszlása 15
2. Szlovákia lakosságának anyanyelv szerinti megoszlása 15
3. A nemzeti és etnikai kisebbségek területi elhelyezkedése 16
4. A nemzeti és etnikai kisebbségek megoszlása a közigazgatási egységek tükrében 17
5. A nemzeti és etnikai kisebbségek demográfiai mutatói 24
5.1. A fő népmozgalmi mutatók, a népesség nem és kor szerinti megoszlása 24
5.2. A népesség műveltségi szerkezete 29
5.3. A népesség gazdasági aktivitása 33
5.4. A foglalkoztatottak gazdasági ágazatok szerinti megoszlása 35
5.5. A népesség társadalmi csoportok szerinti megoszlása 40
6. A nemzeti és etnikai kisebbségek településszerkezete 41
6.1. A magyar kisebbség településhálózata 46
6.2. A roma kisebbség településhálózata 48
6.3. A ruszin kisebbség településhálózata 49
6.4. Az ukrán kisebbség településhálózata 50
6.5. A horvát a német és a cseh kisebbség településhálózatai 51
7. A legalább 10%-ban nemzeti és etnikai kisebbségek által lakott községek
fontosabb demográfiai mutatói 54
8. A nemzeti és etnikai kisebbségeket érintő jogszabályok Szlovákia
jogrendszerében, kormányzati intézkedések a kisebbségek diszkriminációja ellen 70
8.1. A kultúra 70
8.1.1. Oktatásügy 70
8.1.2. Média 71
8.1.3. Állami költségvetés 72
8.2. A kisebbségek szociális helyzete 72
8.3. A restitúció 73
8.4. A büntető törvénykönyv módosításai 74
8.5. A munka törvénykönyvének módosításai 75
8.6. A diszkriminációellenes törvény 75
9. A nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának tárgyi emlékei a szlovákiai
múzeumok gyűjteményeiben 76
9.1. A Szlovákiában élő nemzetiségek kulturális tárgyi emlékeinek
bemutatásához fűződő rendezvények, kiadványok 2003-ban 78
10. A nemzeti és etnikai kisebbségek színházai 80
10.1. Jókai Színház 80
10.2. Thália Színház 81
10.3. Szevasz – Szerdahelyi Városi Színház 82
10.4. Zsákszínház 1 82
10.5. Alexander Duchnovic Színház 82
10.6. Romathan Színház 84
11. A Szlovák Rádió nemzetiségi és etnikai műsorai 85
11.1. A Pátria Rádió – a Szlovák Rádió Magyar Főszerkesztősége – Pozsony 85
11.2. A Pátria Rádió – a Szlovák Rádió Nemzetiségi és Etnikai Adások
Főszerkesztősége – Eperjes, Kassa 87
12. A Szlovák Televízió nemzetiségi és etnikai műsorai 88
13. A nemzeti és etnikai kisebbségeket érintő anyagi támogatás rendszere
az állami költségvetésből 90
14. A kisebbségi oktatás helyzete 97
14.1. Óvodák 99
14.2. Alapiskolák 99
14.3. Középiskolák 100
14.4. Speciális óvodák és iskolák 100
14.5. Az oktatásügy számokban 101
15. A nemzeti és etnikai kisebbségek nyelvén megjelent folyóiratok és könyvek
2003-ban Szlovákiában 112
15.1. Országos terjesztésű magyar nyelvű folyóiratok 112
15.2. Országos terjesztésű ukrán nyelvű folyóiratok 113
15.3. Országos terjesztésű ruszin nyelvű folyóiratok 113
15.4. Országos terjesztésű orosz nyelvű folyóiratok 113
15.5. Országos terjesztésű lengyel nyelvű folyóiratok 113
15.6. Országos terjesztésű cseh nyelvű folyóiratok 113
15.7. Országos terjesztésű roma nyelvű folyóiratok 113
15.8. Szlovákiai magyar könyvkiadók 113
15.9. Roma nyelvű kiadványok 121
15.10. Ruszin nyelvű kiadványok 121
15.11. Ukrán nyelvű kiadványok 121
16. Közéleti krónika 2003. A szlovákiai nemzeti és etnikai kisebbségek
legfontosabb társadalompolitikai és kulturális eseményei 122
16.1. A magyar kisebbség 122
16.2. A roma kisebbség 144
16.3. A cseh kisebbség 157
16.4. A ruszin kisebbség 159
16.5. Az ukrán kisebbség 164
16.6. A német kisebbség 168
16.7. A lengyel kisebbség 173
16.8. A horvát kisebbség 175
16.9. A zsidó kisebbség 176
16.10. A bolgár kisebbség 178
16.11. Az orosz kisebbség 179
17. Magyar-szlovák helységnévjegyzék 181
Felhasznált irodalom 192
A kötet szerzői 191

Ábra- és táblázatjegyzék
1. ábra, Szlovákia lakosságának nemzetiségi megoszlása 2001-ben 15
1. táblázat Szlovákia népességének megoszlása nemzetiség, anyanyelv
és nem szerint 16
2. ábra. A nemzeti és etnikai kisebbségek számaránya
a NUTS 4 régiókban 18
3. ábra. A magyar nemzetiség számarányának megoszlása
a NUTS 4 régiókban 19
4. ábra. A roma nemzetiség számarányának megoszlása
a NUTS 4 régiókban 20
5. ábra. A cseh nemzetiség számarányának megoszlása
a NUTS 4 régiókban 20
6. ábra. A ruszin nemzetiség számarányának megoszlása
a NUTS 4 régiókban 21
7. ábra. Az ukrán nemzetiség számarányának megoszlása
a NUTS 4 régiókban 21
2. táblázat. Szlovákia lakosságának nemzetiségi megoszlása
a NUTS 3 és NUTS 4 régiókon belül 22
3. táblázat. Szlovákia lakosságának nemzetiségi megoszlása
a NUTS 3 és NUTS 4 régiókon belül (a 2. táblázat folytatása) 24
4. táblázat Szlovákia lakosságának nemzetiségi megoszlása
a nem alapján 2001-ben és 1991-ben (%) 26
5. táblázat. Szlovákia nemzetiségeinek korcsoportok szerinti megoszlása 27
6. táblázat. Szlovákia nemzetiségeinek korcsoportok szerinti megoszlása
– férfi 27
7. táblázat. Szlovákia nemzetiségeinek korcsoportok szerinti megoszlása
– nő 28
8. táblázat Ezer lakos életkor szerinti megoszlása az egyes nemzetiségeknél
2001-ben 28
8. ábra. Az időskorúak (60+) korcsoportjába tartozók lélekszáma
1000 főből az egyes nemzetiségeken belül 29
9. ábra. A gyermekkornak (0-14) korcsoportjába tartozók lélekszáma
1000 főből az egyes nemzetiségeken belül 29
10. ábra. Egyes szlovákiai nemzetiségek korpiramisa 30
9. táblázat. Szlovákia lakosságának iskolai végzettség szerinti megoszlása
a nemzetiség alapján 32
10. táblázat Szlovákia férfi lakosságának iskolai végzettség szerinti
megoszlása a nemzetiség alapján 33
11. táblázat. Szlovákia női lakosságának iskolai végzettség szerinti
megoszlása a nemzetiség alapján 33
12. táblázat A népesség gazdasági aktivitása 34
13. táblázat A férfi népesség gazdasági aktivitása 36
14. táblázat. A női népesség gazdasági aktivitása 36
11. ábra. A foglalkoztatottak ágazati megoszlása nemzetiségi bontásban 37
15. táblázat. A kereső népesség számának megoszlása nemzetiség szerint
az egyes gazdasági ágazatokban 38
16. táblázat. A kereső férfi népesség számának megoszlása nemzetiség
szerint az egyes gazdasági ágazatokban 39
17. táblázat. A kereső női népesség számának megoszlása nemzetiség
szerint az egyes gazdasági ágazatokban 40
18. táblázat. Szlovákia gazdaságilag aktív lakosságának nemzetiségi
megoszlása társadalmi csoportok szerint 2001-ben 41
12. ábra. Az egy vállalkozásra jutó gazdaságilag aktív népesség száma 42
13. ábra. A munkások számaránya a gazdaságilag aktív népességen belül 42
14. ábra. A legalább 10%-os nemzetiségi részaránnyal rendelkező
községek számaránya az egyes NUTS 4 régiók
településhálózatához viszonyítva 43
19. táblázat. A népesség megoszlása a helységek nagyságcsoportja szerint
2001-ben – a nemzetiség alapján 44
20. táblázat. A népesség megoszlása a helységek nagyságcsoportja szerint
2001-ben – a nemzetiség alapján 44
21. táblázat. A népesség megoszlása a helységek nagyságcsoportja szerint
2001-ben – a nemzetiség alapján 45
22. táblázat. A népesség megoszlása a helységek nagyságcsoportja szerint
2001-ben – a nemzetiség alapján 45
23. táblázat. A népesség megoszlása a helységek nagyságcsoportja szerint
2001-ben – az anyanyelv alapján 46
24. táblázat. A népesség megoszlása a helységek nagyságcsoportja szerint
2001-ben – az anyanyelv alapján 46
25. táblázat. A népesség megoszlása a helységek nagyságcsoportja szerint
2001-ben – az anyanyelv alapján 47
26. táblázat. A népesség megoszlása a helységek nagyságcsoportja szerint
2001-ben – az anyanyelv alapján 47
15. ábra. A legalább 10% magyar számarányú községek számának
megoszlása NUTS 4 régiónként 48
27. táblázat. Legalább 800 magyar főt számláló szlovákiai városok
összlakossága és magyar népessége 1991-ben és 2001-ben 49
16. ábra. A legalább 10% roma számarányú községek számának megoszlása
NUTS 4 régiónként 50
28. táblázat. A roma kisebbség településeken betöltött számarányának
a változása 1991-2001 51
17. ábra. A legalább 10% ruszin számarányú községek számának
megoszlása NUTS 4 régiónként 52
18. ábra. A legalább 10% ukrán számarányú községek számának
megoszlása NUTS 4 régiónként 53
19. ábra. Községek, ahol a horvát nemzetiség számaránya 10% fölötti 54
20. ábra. Községek, ahol a német nemzetiség számaránya 10% fölötti 54
21. ábra. Községek, ahol a cseh nemzetiség számaránya 10% fölötti
29. táblázat. A magyar nemzetiség által legalább 10%-ban lakott községek
fontosabb demográfiai mutatói az 1991. és a 2001. évi
népszámlálás alapján 56
30. táblázat A roma nemzetiség által legalább 10%-ban lakott községek
fontosabb demográfiai mutatói az 1991. és a 2001. évi
népszámlálás alapján 65
31. táblázat A ruszin nemzetiség által legalább 10%-ban lakott községek
fontosabb demográfiai mutatói az 1991. és a 2001. évi
népszámlálás alapján 68
32. táblázat. Az ukrán nemzetiség által legalább 10%-ban lakott községek
fontosabb demográfiai mutatói az 1991. és a 2001. évi
népszámlálás alapján 71
33. táblázat. A horvát nemzetiség által legalább 10%-ban lakott községek
fontosabb demográfiai mutatói a 2001. évi népszámlálás
alapján 71
34. táblázat. A cseh nemzetiség által legalább 10%-ban lakott községek
fontosabb demográfiai mutatói a 2001. évi népszámlálás
alapján 72
35. táblázat. A német nemzetiség által legalább 10%-ban lakott községek
fontosabb demográfiai mutatói a 2001. évi népszámlálás
alapján 72
36. táblázat. A nemzeti és etnikai kisebbségek műsorideje a szlovák
közszolgálati televízióban 2002-ben 91
37. táblázat. A nemzeti és etnikai kisebbségek műsorideje a szlovák
közszolgálati televízióban 2003-ban 92
22. ábra. A nemzeti és etnikai kisebbségek műsorideje a szlovák
közszolgálati televízióban 92
38. táblázat. Az SZK KM által meghatározott célirányos támogatások
iránti kérelmek megoszlása 2002-ben és 2003-ban 93
39. táblázat. Az SZK KM által meghatározott célirányos támogatások megoszlása
az egyes nemzetiségeket illetően 2002-ben (Sk-ban) 93
40. táblázat. Az SZK KM által meghatározott rendkívüli kulturális támogatások
2002-ben (Sk-ban) 94
41. táblázat. A nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális életének nyújtott
támogatások szerkezete 2002-ben – Szlovákia 94
42. táblázat A nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális életének nyújtott
támogatások szerkezete 2002-ben – Pozsonyi kerület 95
43. táblázat. A nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális életének nyújtott
támogatások szerkezete 2002-ben – Nagyszombati kerület 95
44. táblázat A nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális életének nyújtott
támogatások szerkezete 2002-ben – Trencséni kerület 96
45. táblázat A nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális életének nyújtott
támogatások szerkezete 2002-ben – Nyitrai kerület 96
46. táblázat A nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális életének nyújtott
támogatások szerkezete 2002-ben – Zsolnai kerület 97
47. táblázat. A nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális életének nyújtott
támogatások szerkezete 2002-ben – Besztercebányai kerület 97
48. táblázat A nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális életének nyújtott
támogatások szerkezete 2002-ben – Kassai kerület 98
49. táblázat. A nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális életének nyújtott
támogatások szerkezete 2002-ben – Eperjesi kerület 98
50. táblázat. A nemzeti és etnikai kisebbségek kiadóinak nyújtott támogatások
szerkezete 2002-ben – Szlovákia | 99
51. táblázat. A nemzeti és etnikai kisebbségek oktatási intézményeinek típusai 100
52. táblázat. Az óvodák szerkezete 103
53. táblázat. Óvodák, csoportok és gyermekek százalékarányai az intézmény
nevelési nyelve szerint 103
54. táblázat. Óvoda – Gyermekek megoszlása nemzetiség szerint
– Állami intézmények 104
55. táblázat. Óvoda – Gyermekek megoszlása nemzetiség szerint
– Egyházi intézmények 104
56. táblázat. Óvoda – Gyermekek megoszlása nemzetiség szerint
– Magánintézmények 104
57. táblázat. Óvoda – Gyermekek megoszlása nemzetiség szerint 105
58. táblázat. Alapiskolák szerkezete (teljes szervezettségű + alsó tagozatos +
felső tagozatos) 105
59. táblázat. Alapiskolák – Iskolák, osztályok és tanulók százalékarányai
az intézmény tanítási nyelve szerint 106
60. táblázat. Alapiskolák – Tanulók megoszlása nemzetiség szerint
– Állami intézmények 106
61. táblázat. Alapiskolák – Tanulók megoszlása nemzetiség szerint
– Egyházi intézmények 106
62. táblázat Alapiskolák – Tanulók megoszlása nemzetiség szerint
– Magánintézmények 107
63. táblázat. Alapiskolák – Tanulók megoszlása nemzetiség szerint
– Összesen 107
64. táblázat. Gimnáziumok (négy-, öt-, hat-, ill. nyolcosztályos) szerkezete 108
65. táblázat. Gimnáziumok – Iskolák, osztályok és tanulók százalékarányai
az intézmény tanítási nyelve szerint 108
66. táblázat Gimnáziumok – Tanulók megoszlása nemzetiség szerint
– Állami intézmények 109
67. táblázat. Gimnáziumok – Tanulók megoszlása nemzetiség szerint
– Egyházi intézmények 109
68. táblázat Gimnáziumok – Tanulók megoszlása nemzetiség szerint
– Magánintézmények 109
69. táblázat. Gimnáziumok – Tanulók megoszlása nemzetiség szerint
– Összesen 110
70. táblázat Szakközépiskolák és konzervatóriumok szerkezete 110
71. táblázat. Szakközépiskolák és konzervatóriumok – Iskolák, osztályok és
tanulók százalékarányai az intézmény tanítási nyelve szerint 111
72. táblázat. Szakközépiskolák és konzervatóriumok – Tanulók megoszlása
nemzetiség szerint – Állami intézmények 111
73. táblázat Szakközépiskolák és konzervatóriumok – Tanulók megoszlása
nemzetiség szerint – Egyházi intézmények 111
74. táblázat. Szakközépiskolák és konzervatóriumok – Tanulók megoszlása
nemzetiség szerint – Magánintézmények 112
Ábra- és táblázatjegyzék 11
75. táblázat. Szakközépiskolák és konzervatóriumok – Tanulók megoszlása
nemzetiség szerint – Összesen 112
76. táblázat Összevont középiskolák és szakmunkásképzők szerkezete 112
77. táblázat. Összevont iskolák tanulói nemzetiség szerint 113
78. táblázat Szakmunkásképző iskolák tanulói nemzetiség szerint 113
79. táblázat Speciális intézmények szerkezete 113
80. táblázat Speciális intézmények tanulói nemzetiség szerint 114

1.90

1 készleten

1 készleten

Cikkszám: VD-8 Kategória:

1.90

1 készleten

Cikkszám: VD-8 Kategória:

Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2003 – antikvár

Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2003

A nemzeti és etnikai kisebbségek ügye minden civilizált ország kulturális és politikai közgondolkodásának, sőt a demokratikus parlamentek és a különböző szintű államigazgatási szervek munkájának is szerves részét képezi. Szlovákiában a rendszerváltást követően a kérdéskör gyors rendezésének feltételei nem voltak adottak. A nemzeti és etnikai kisebbségeknek a kommunista rezsim által szőnyeg alá söpört s egyre nehezebben kezelhető problémái, illetve a többségi nemzet sokszor történelmi tévhiteken és ismerethiányon alapuló, a múlt feldolgozatlan nemzeti traumáiból erőt merítő negatív előítélete, sajnos, a mai napig etnikai-politikai feszültséget indukálnak Szlovákiában.
Ha pedig létezik egy feszültségforrás, a politikai palettán megjelennek azok a pártok is, amelyek ennek a kiaknázására építik ideológiájukat. Annak, hogy e negatív folyamatok megállítását, illetve a nacionalista demagógia eszkalálódásának megelőzését elősegítsük, egyetlen módja van: a kisebbségek helyzetének tudományos szempontú vizsgálata, a folyamatok szakszerű, a legújabb elméleti módszerekre alapozott nyomon követése, valamint az ekként szerzett ismeretek hozzáférhetővé tétele a lehető legszélesebb rétegek számára. Mindazon kiadványok, amelyek ezt a nemes célt követik, olyan missziót teljesítenek, amely mind a kisebbségi kultúrák sértetlen fennmaradása és gazdagodása, mind a többségi nemzet épülése, nemzettudatának modernizációja, mind pedig az ország politikai stabilitása tekintetében, vagyis Szlovákia szellemi és gazdasági fejlődésének szempontjából is kiemelkedő fontossággal bír.

Kiadó: Fórum Kisebbségkutató Intézet-Lilium Aurum Könyvkiadó
Kiadás helye: Somorja
Kiadás éve: 2004
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 191 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 80-8062-247-7
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér ábrával illusztrált.

Tartalom
Ábra- és táblázatjegyzék 7
Előszó 13
1. Szlovákia lakosságának nemzetiségi megoszlása 15
2. Szlovákia lakosságának anyanyelv szerinti megoszlása 15
3. A nemzeti és etnikai kisebbségek területi elhelyezkedése 16
4. A nemzeti és etnikai kisebbségek megoszlása a közigazgatási egységek tükrében 17
5. A nemzeti és etnikai kisebbségek demográfiai mutatói 24
5.1. A fő népmozgalmi mutatók, a népesség nem és kor szerinti megoszlása 24
5.2. A népesség műveltségi szerkezete 29
5.3. A népesség gazdasági aktivitása 33
5.4. A foglalkoztatottak gazdasági ágazatok szerinti megoszlása 35
5.5. A népesség társadalmi csoportok szerinti megoszlása 40
6. A nemzeti és etnikai kisebbségek településszerkezete 41
6.1. A magyar kisebbség településhálózata 46
6.2. A roma kisebbség településhálózata 48
6.3. A ruszin kisebbség településhálózata 49
6.4. Az ukrán kisebbség településhálózata 50
6.5. A horvát a német és a cseh kisebbség településhálózatai 51
7. A legalább 10%-ban nemzeti és etnikai kisebbségek által lakott községek
fontosabb demográfiai mutatói 54
8. A nemzeti és etnikai kisebbségeket érintő jogszabályok Szlovákia
jogrendszerében, kormányzati intézkedések a kisebbségek diszkriminációja ellen 70
8.1. A kultúra 70
8.1.1. Oktatásügy 70
8.1.2. Média 71
8.1.3. Állami költségvetés 72
8.2. A kisebbségek szociális helyzete 72
8.3. A restitúció 73
8.4. A büntető törvénykönyv módosításai 74
8.5. A munka törvénykönyvének módosításai 75
8.6. A diszkriminációellenes törvény 75
9. A nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának tárgyi emlékei a szlovákiai
múzeumok gyűjteményeiben 76
9.1. A Szlovákiában élő nemzetiségek kulturális tárgyi emlékeinek
bemutatásához fűződő rendezvények, kiadványok 2003-ban 78
10. A nemzeti és etnikai kisebbségek színházai 80
10.1. Jókai Színház 80
10.2. Thália Színház 81
10.3. Szevasz – Szerdahelyi Városi Színház 82
10.4. Zsákszínház 1 82
10.5. Alexander Duchnovic Színház 82
10.6. Romathan Színház 84
11. A Szlovák Rádió nemzetiségi és etnikai műsorai 85
11.1. A Pátria Rádió – a Szlovák Rádió Magyar Főszerkesztősége – Pozsony 85
11.2. A Pátria Rádió – a Szlovák Rádió Nemzetiségi és Etnikai Adások
Főszerkesztősége – Eperjes, Kassa 87
12. A Szlovák Televízió nemzetiségi és etnikai műsorai 88
13. A nemzeti és etnikai kisebbségeket érintő anyagi támogatás rendszere
az állami költségvetésből 90
14. A kisebbségi oktatás helyzete 97
14.1. Óvodák 99
14.2. Alapiskolák 99
14.3. Középiskolák 100
14.4. Speciális óvodák és iskolák 100
14.5. Az oktatásügy számokban 101
15. A nemzeti és etnikai kisebbségek nyelvén megjelent folyóiratok és könyvek
2003-ban Szlovákiában 112
15.1. Országos terjesztésű magyar nyelvű folyóiratok 112
15.2. Országos terjesztésű ukrán nyelvű folyóiratok 113
15.3. Országos terjesztésű ruszin nyelvű folyóiratok 113
15.4. Országos terjesztésű orosz nyelvű folyóiratok 113
15.5. Országos terjesztésű lengyel nyelvű folyóiratok 113
15.6. Országos terjesztésű cseh nyelvű folyóiratok 113
15.7. Országos terjesztésű roma nyelvű folyóiratok 113
15.8. Szlovákiai magyar könyvkiadók 113
15.9. Roma nyelvű kiadványok 121
15.10. Ruszin nyelvű kiadványok 121
15.11. Ukrán nyelvű kiadványok 121
16. Közéleti krónika 2003. A szlovákiai nemzeti és etnikai kisebbségek
legfontosabb társadalompolitikai és kulturális eseményei 122
16.1. A magyar kisebbség 122
16.2. A roma kisebbség 144
16.3. A cseh kisebbség 157
16.4. A ruszin kisebbség 159
16.5. Az ukrán kisebbség 164
16.6. A német kisebbség 168
16.7. A lengyel kisebbség 173
16.8. A horvát kisebbség 175
16.9. A zsidó kisebbség 176
16.10. A bolgár kisebbség 178
16.11. Az orosz kisebbség 179
17. Magyar-szlovák helységnévjegyzék 181
Felhasznált irodalom 192
A kötet szerzői 191

Ábra- és táblázatjegyzék
1. ábra, Szlovákia lakosságának nemzetiségi megoszlása 2001-ben 15
1. táblázat Szlovákia népességének megoszlása nemzetiség, anyanyelv
és nem szerint 16
2. ábra. A nemzeti és etnikai kisebbségek számaránya
a NUTS 4 régiókban 18
3. ábra. A magyar nemzetiség számarányának megoszlása
a NUTS 4 régiókban 19
4. ábra. A roma nemzetiség számarányának megoszlása
a NUTS 4 régiókban 20
5. ábra. A cseh nemzetiség számarányának megoszlása
a NUTS 4 régiókban 20
6. ábra. A ruszin nemzetiség számarányának megoszlása
a NUTS 4 régiókban 21
7. ábra. Az ukrán nemzetiség számarányának megoszlása
a NUTS 4 régiókban 21
2. táblázat. Szlovákia lakosságának nemzetiségi megoszlása
a NUTS 3 és NUTS 4 régiókon belül 22
3. táblázat. Szlovákia lakosságának nemzetiségi megoszlása
a NUTS 3 és NUTS 4 régiókon belül (a 2. táblázat folytatása) 24
4. táblázat Szlovákia lakosságának nemzetiségi megoszlása
a nem alapján 2001-ben és 1991-ben (%) 26
5. táblázat. Szlovákia nemzetiségeinek korcsoportok szerinti megoszlása 27
6. táblázat. Szlovákia nemzetiségeinek korcsoportok szerinti megoszlása
– férfi 27
7. táblázat. Szlovákia nemzetiségeinek korcsoportok szerinti megoszlása
– nő 28
8. táblázat Ezer lakos életkor szerinti megoszlása az egyes nemzetiségeknél
2001-ben 28
8. ábra. Az időskorúak (60+) korcsoportjába tartozók lélekszáma
1000 főből az egyes nemzetiségeken belül 29
9. ábra. A gyermekkornak (0-14) korcsoportjába tartozók lélekszáma
1000 főből az egyes nemzetiségeken belül 29
10. ábra. Egyes szlovákiai nemzetiségek korpiramisa 30
9. táblázat. Szlovákia lakosságának iskolai végzettség szerinti megoszlása
a nemzetiség alapján 32
10. táblázat Szlovákia férfi lakosságának iskolai végzettség szerinti
megoszlása a nemzetiség alapján 33
11. táblázat. Szlovákia női lakosságának iskolai végzettség szerinti
megoszlása a nemzetiség alapján 33
12. táblázat A népesség gazdasági aktivitása 34
13. táblázat A férfi népesség gazdasági aktivitása 36
14. táblázat. A női népesség gazdasági aktivitása 36
11. ábra. A foglalkoztatottak ágazati megoszlása nemzetiségi bontásban 37
15. táblázat. A kereső népesség számának megoszlása nemzetiség szerint
az egyes gazdasági ágazatokban 38
16. táblázat. A kereső férfi népesség számának megoszlása nemzetiség
szerint az egyes gazdasági ágazatokban 39
17. táblázat. A kereső női népesség számának megoszlása nemzetiség
szerint az egyes gazdasági ágazatokban 40
18. táblázat. Szlovákia gazdaságilag aktív lakosságának nemzetiségi
megoszlása társadalmi csoportok szerint 2001-ben 41
12. ábra. Az egy vállalkozásra jutó gazdaságilag aktív népesség száma 42
13. ábra. A munkások számaránya a gazdaságilag aktív népességen belül 42
14. ábra. A legalább 10%-os nemzetiségi részaránnyal rendelkező
községek számaránya az egyes NUTS 4 régiók
településhálózatához viszonyítva 43
19. táblázat. A népesség megoszlása a helységek nagyságcsoportja szerint
2001-ben – a nemzetiség alapján 44
20. táblázat. A népesség megoszlása a helységek nagyságcsoportja szerint
2001-ben – a nemzetiség alapján 44
21. táblázat. A népesség megoszlása a helységek nagyságcsoportja szerint
2001-ben – a nemzetiség alapján 45
22. táblázat. A népesség megoszlása a helységek nagyságcsoportja szerint
2001-ben – a nemzetiség alapján 45
23. táblázat. A népesség megoszlása a helységek nagyságcsoportja szerint
2001-ben – az anyanyelv alapján 46
24. táblázat. A népesség megoszlása a helységek nagyságcsoportja szerint
2001-ben – az anyanyelv alapján 46
25. táblázat. A népesség megoszlása a helységek nagyságcsoportja szerint
2001-ben – az anyanyelv alapján 47
26. táblázat. A népesség megoszlása a helységek nagyságcsoportja szerint
2001-ben – az anyanyelv alapján 47
15. ábra. A legalább 10% magyar számarányú községek számának
megoszlása NUTS 4 régiónként 48
27. táblázat. Legalább 800 magyar főt számláló szlovákiai városok
összlakossága és magyar népessége 1991-ben és 2001-ben 49
16. ábra. A legalább 10% roma számarányú községek számának megoszlása
NUTS 4 régiónként 50
28. táblázat. A roma kisebbség településeken betöltött számarányának
a változása 1991-2001 51
17. ábra. A legalább 10% ruszin számarányú községek számának
megoszlása NUTS 4 régiónként 52
18. ábra. A legalább 10% ukrán számarányú községek számának
megoszlása NUTS 4 régiónként 53
19. ábra. Községek, ahol a horvát nemzetiség számaránya 10% fölötti 54
20. ábra. Községek, ahol a német nemzetiség számaránya 10% fölötti 54
21. ábra. Községek, ahol a cseh nemzetiség számaránya 10% fölötti
29. táblázat. A magyar nemzetiség által legalább 10%-ban lakott községek
fontosabb demográfiai mutatói az 1991. és a 2001. évi
népszámlálás alapján 56
30. táblázat A roma nemzetiség által legalább 10%-ban lakott községek
fontosabb demográfiai mutatói az 1991. és a 2001. évi
népszámlálás alapján 65
31. táblázat A ruszin nemzetiség által legalább 10%-ban lakott községek
fontosabb demográfiai mutatói az 1991. és a 2001. évi
népszámlálás alapján 68
32. táblázat. Az ukrán nemzetiség által legalább 10%-ban lakott községek
fontosabb demográfiai mutatói az 1991. és a 2001. évi
népszámlálás alapján 71
33. táblázat. A horvát nemzetiség által legalább 10%-ban lakott községek
fontosabb demográfiai mutatói a 2001. évi népszámlálás
alapján 71
34. táblázat. A cseh nemzetiség által legalább 10%-ban lakott községek
fontosabb demográfiai mutatói a 2001. évi népszámlálás
alapján 72
35. táblázat. A német nemzetiség által legalább 10%-ban lakott községek
fontosabb demográfiai mutatói a 2001. évi népszámlálás
alapján 72
36. táblázat. A nemzeti és etnikai kisebbségek műsorideje a szlovák
közszolgálati televízióban 2002-ben 91
37. táblázat. A nemzeti és etnikai kisebbségek műsorideje a szlovák
közszolgálati televízióban 2003-ban 92
22. ábra. A nemzeti és etnikai kisebbségek műsorideje a szlovák
közszolgálati televízióban 92
38. táblázat. Az SZK KM által meghatározott célirányos támogatások
iránti kérelmek megoszlása 2002-ben és 2003-ban 93
39. táblázat. Az SZK KM által meghatározott célirányos támogatások megoszlása
az egyes nemzetiségeket illetően 2002-ben (Sk-ban) 93
40. táblázat. Az SZK KM által meghatározott rendkívüli kulturális támogatások
2002-ben (Sk-ban) 94
41. táblázat. A nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális életének nyújtott
támogatások szerkezete 2002-ben – Szlovákia 94
42. táblázat A nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális életének nyújtott
támogatások szerkezete 2002-ben – Pozsonyi kerület 95
43. táblázat. A nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális életének nyújtott
támogatások szerkezete 2002-ben – Nagyszombati kerület 95
44. táblázat A nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális életének nyújtott
támogatások szerkezete 2002-ben – Trencséni kerület 96
45. táblázat A nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális életének nyújtott
támogatások szerkezete 2002-ben – Nyitrai kerület 96
46. táblázat A nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális életének nyújtott
támogatások szerkezete 2002-ben – Zsolnai kerület 97
47. táblázat. A nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális életének nyújtott
támogatások szerkezete 2002-ben – Besztercebányai kerület 97
48. táblázat A nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális életének nyújtott
támogatások szerkezete 2002-ben – Kassai kerület 98
49. táblázat. A nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális életének nyújtott
támogatások szerkezete 2002-ben – Eperjesi kerület 98
50. táblázat. A nemzeti és etnikai kisebbségek kiadóinak nyújtott támogatások
szerkezete 2002-ben – Szlovákia | 99
51. táblázat. A nemzeti és etnikai kisebbségek oktatási intézményeinek típusai 100
52. táblázat. Az óvodák szerkezete 103
53. táblázat. Óvodák, csoportok és gyermekek százalékarányai az intézmény
nevelési nyelve szerint 103
54. táblázat. Óvoda – Gyermekek megoszlása nemzetiség szerint
– Állami intézmények 104
55. táblázat. Óvoda – Gyermekek megoszlása nemzetiség szerint
– Egyházi intézmények 104
56. táblázat. Óvoda – Gyermekek megoszlása nemzetiség szerint
– Magánintézmények 104
57. táblázat. Óvoda – Gyermekek megoszlása nemzetiség szerint 105
58. táblázat. Alapiskolák szerkezete (teljes szervezettségű + alsó tagozatos +
felső tagozatos) 105
59. táblázat. Alapiskolák – Iskolák, osztályok és tanulók százalékarányai
az intézmény tanítási nyelve szerint 106
60. táblázat. Alapiskolák – Tanulók megoszlása nemzetiség szerint
– Állami intézmények 106
61. táblázat. Alapiskolák – Tanulók megoszlása nemzetiség szerint
– Egyházi intézmények 106
62. táblázat Alapiskolák – Tanulók megoszlása nemzetiség szerint
– Magánintézmények 107
63. táblázat. Alapiskolák – Tanulók megoszlása nemzetiség szerint
– Összesen 107
64. táblázat. Gimnáziumok (négy-, öt-, hat-, ill. nyolcosztályos) szerkezete 108
65. táblázat. Gimnáziumok – Iskolák, osztályok és tanulók százalékarányai
az intézmény tanítási nyelve szerint 108
66. táblázat Gimnáziumok – Tanulók megoszlása nemzetiség szerint
– Állami intézmények 109
67. táblázat. Gimnáziumok – Tanulók megoszlása nemzetiség szerint
– Egyházi intézmények 109
68. táblázat Gimnáziumok – Tanulók megoszlása nemzetiség szerint
– Magánintézmények 109
69. táblázat. Gimnáziumok – Tanulók megoszlása nemzetiség szerint
– Összesen 110
70. táblázat Szakközépiskolák és konzervatóriumok szerkezete 110
71. táblázat. Szakközépiskolák és konzervatóriumok – Iskolák, osztályok és
tanulók százalékarányai az intézmény tanítási nyelve szerint 111
72. táblázat. Szakközépiskolák és konzervatóriumok – Tanulók megoszlása
nemzetiség szerint – Állami intézmények 111
73. táblázat Szakközépiskolák és konzervatóriumok – Tanulók megoszlása
nemzetiség szerint – Egyházi intézmények 111
74. táblázat. Szakközépiskolák és konzervatóriumok – Tanulók megoszlása
nemzetiség szerint – Magánintézmények 112
Ábra- és táblázatjegyzék 11
75. táblázat. Szakközépiskolák és konzervatóriumok – Tanulók megoszlása
nemzetiség szerint – Összesen 112
76. táblázat Összevont középiskolák és szakmunkásképzők szerkezete 112
77. táblázat. Összevont iskolák tanulói nemzetiség szerint 113
78. táblázat Szakmunkásképző iskolák tanulói nemzetiség szerint 113
79. táblázat Speciális intézmények szerkezete 113
80. táblázat Speciális intézmények tanulói nemzetiség szerint 114

HungarySlovakia
0
    0
    Kosár
    Az Ön kosara üresVissza az üzletbe