fbpx

A keskeny út – antikvár

Igehirdetések, előadások, cikkek

Szerző Bereczky Albert
‘Bereczky Albert: A keskeny út’
Kiadó: Református Egyetemes Konvent Sajtóosztálya
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1953
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 427 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:

Tartalom
Előszó
Tanuljunk újat a mindig újat cselekvő Isten Igéjéből 7
“Azt mondja az Úr!…”
Tisztünk és szolgálatunk az egyházban – Püspökszentelési istentiszteleten 11
Három ajándék 16
Hitből élünk 20
A szeretet teljessége 23
Látható keresztyénséget! 27
A türelmes Isten igazságossága 30
Az élő reménység öröme 33
Imádni és nem ismerni? 37
A reformáció értelme 40
A békesség jele és mértéke 44
A palást kísértése – Lelkészszentelésen 48
A szolgáló Jézus 53
Hosszútűrő szeretet 57
Szeretet, öröm, békesség 60
Simon, alszol? 64
Nem két úrnak! 69
Az “öröm-levél” üzenetei
Igényektől a cselekedetig 74
Pál apostol és munkatársai 78
Az Evangélium ellenségei 82
A legnehezebb lépés 87
A “jóakaratú” ember 94
“Mi is kötelesek vagyunk…” 99
A százados vallomása 103
“Békesség néktek!” 107
“Nyelveket egyező hitre…” 111
A lelkipásztori szolgálat 115
A közösséget szolgáló keresztyénség 120
Pásztori tanítás 124
Istennek felelő és a világ előtt vizsgázó egyház 128
“Azt mondja az Úr…” – A Magyarországi Református Egyház Zsinatának megnyitó istentiszteletén 131
Válaszd az életet! 136
Keresztelő János üzenete 139
Békesség és igazság 144
A szabadságra vezérlő igazság 147
Az egyház hivatása: a szolgálat 151
Három prófétai üzenet – Országos esperesi konferencián, a konventi székházban
Isten az oka mindennek 155
Amit Isten gyűlöl 160
Amit Isten akar 165
A hálás áldozat útja 171
“Meghala” 176
Bátor húsvéti hit 181
A magyar protestantizmus és a világkeresztyénség
Gyümölcstelenkedő egyház a világban – A Református Világszövetség konferenciáján 187
Életet, munkát, békét – Az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottságának ülésén 191
Bátor döntés – Igehirdetés a lundi katedrálisban 195
Nyílt levél Dr. Visser’t Hooft úrnak, az Egyházak Világtanácsa főtitkárának 198
A magyar református és evangélikus egyházak válasza az Egyházak Világtanács Végrehajtó Bizottságának a tagegyházakhoz Biévres-ből 1951. február 1-én intézett levelére 204
“Lelkiismereti kényszer alatt” – Az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottságának ülésén 209
Az Egyházak Világtanácsával való kapcsolatainkról és egyházunk ökumenikus felelősségéről – Nyilatkozat a magyar református sajtó számára 213
A magyar protestáns egyházak és az Egyházak Világtanácsa – Francia és angol lelkészek konferenciáján 217
Az egyház és az egyházak – Budapesti Református Teológiai Akadémia évzáróján 220
Az egyház prófétai szolgálata – A prágai egyetem Comenius fakultásán felolvasott doktori értekezés 227
Békeszerzés a szeretet kötelékében – A zsinat üzenete az Egyházak Világtanácsához és a benne részt vevő egyházakhoz 242
Az angliai lelkipásztorok békekongresszusához 248
“Betöltheti-e hivatását a keresztyén egyház a kommunista államokban?” 250
A német néphez és a német evangéliumi keresztyénekhez – Húsvéti rádióüzenet 253
A béke ügye és az egyházak felelőssége – Külföldi sajtó számára 255
Az egyházak mai együttes feladata és szolgálata – Amerikai lelkészek levele és a levélre adott válasz 258
“E földön békesség…”
Felszabadultam (“A magyar protesttantizmus öt éve 1945-1950.” c. kötetből) 265
Mint keresztyének és magyarok – a békéért – Az I. Magyar Békekongresszuson 271
Az egyház szava a világbékemozgalomban – az első világbékekongresszuson 273
A kersztyénség szolgálata a szocializmusban – Csehszlovákiai egyházak békekonferenciáján 276
Beszámoló a luhacovicei útról 278
Keresztyén felelősséggel 281
“E földön békesség…!” – Országos Protestáns Napok reformációi emlékünnepélyén 284
Minden becsületes emberrel együtt – A II. Magyar Békekongresszuson 289
A leigázhatatlan város 292
Népünk szolgálata – Zsinatunk tisztelgése a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsánál 295
Rákosi Mátyás születésnapjára 297
A magyar nép felszabadulása 301
Egyházunk útja
Hála, bűnbánat és megújulás ünnepe 307
Karácsonyi levél – Lelkipásztor testvéreimnek 310
Keresztyének és az ébredés 313
“Béküljetek meg Istennel!” – Rádióelőadás a magyarországi egyházak helyzetéről 315
Reformátusok vagyunk? 318
A keskeny út 321
Egyházunk útja 324
Testvéri Izenet – Gyülekezeteink lelkipásztoraihoz és presbitériumaihoz, egyházmegyéink espereseihez és missziói bizottságaihoz, egyházunk minden szolgájához és tagjához 330
“Vagy-vagy” – Újévi levél szolgatársaimhoz 337
Egyházunk mai problémái – A dunamelléki egyházkerület missziói konferenciáján 343
Az igehirdetés időszerűsége – A dunamelléki egyházkerület lelkésztovábbképzőjén 354
“Légy példa – a beszédben” – A Budapesti Református Teológiai Akadémia évnyitóján 365
Karácsonyi levél 367
Missziói szolgálatunk – A dunamelléki missziói, diakóniai és sajtóelőadók konferenciáján; országos esperesi konferencián 370
Közös szolgálatunk – a dunamelléki missziói, diakóniai és sajtóelőadók konferenciáján 383
Elhivatásunk és küldetésünk – A budapesti teológus ifjúság előtt 388
Zsinati megnyitó beszéd 395
Egyházunk őrhelyén
“Mit bíztál ránk?” – A püspöki székfoglaló beszédből 409
Eligazodásunk – Az I. püspöki jelentésből 413
Visszatekintés – A IV. püspöki jelentésből 415
Három év után 424

6.78

1 készleten

1 készleten

Cikkszám: DOB-8 Kategória:

6.78

1 készleten

Cikkszám: DOB-8 Kategória:

A keskeny út – antikvár

Igehirdetések, előadások, cikkek

Szerző Bereczky Albert
‘Bereczky Albert: A keskeny út’
Kiadó: Református Egyetemes Konvent Sajtóosztálya
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1953
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 427 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:

Tartalom
Előszó
Tanuljunk újat a mindig újat cselekvő Isten Igéjéből 7
“Azt mondja az Úr!…”
Tisztünk és szolgálatunk az egyházban – Püspökszentelési istentiszteleten 11
Három ajándék 16
Hitből élünk 20
A szeretet teljessége 23
Látható keresztyénséget! 27
A türelmes Isten igazságossága 30
Az élő reménység öröme 33
Imádni és nem ismerni? 37
A reformáció értelme 40
A békesség jele és mértéke 44
A palást kísértése – Lelkészszentelésen 48
A szolgáló Jézus 53
Hosszútűrő szeretet 57
Szeretet, öröm, békesség 60
Simon, alszol? 64
Nem két úrnak! 69
Az “öröm-levél” üzenetei
Igényektől a cselekedetig 74
Pál apostol és munkatársai 78
Az Evangélium ellenségei 82
A legnehezebb lépés 87
A “jóakaratú” ember 94
“Mi is kötelesek vagyunk…” 99
A százados vallomása 103
“Békesség néktek!” 107
“Nyelveket egyező hitre…” 111
A lelkipásztori szolgálat 115
A közösséget szolgáló keresztyénség 120
Pásztori tanítás 124
Istennek felelő és a világ előtt vizsgázó egyház 128
“Azt mondja az Úr…” – A Magyarországi Református Egyház Zsinatának megnyitó istentiszteletén 131
Válaszd az életet! 136
Keresztelő János üzenete 139
Békesség és igazság 144
A szabadságra vezérlő igazság 147
Az egyház hivatása: a szolgálat 151
Három prófétai üzenet – Országos esperesi konferencián, a konventi székházban
Isten az oka mindennek 155
Amit Isten gyűlöl 160
Amit Isten akar 165
A hálás áldozat útja 171
“Meghala” 176
Bátor húsvéti hit 181
A magyar protestantizmus és a világkeresztyénség
Gyümölcstelenkedő egyház a világban – A Református Világszövetség konferenciáján 187
Életet, munkát, békét – Az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottságának ülésén 191
Bátor döntés – Igehirdetés a lundi katedrálisban 195
Nyílt levél Dr. Visser’t Hooft úrnak, az Egyházak Világtanácsa főtitkárának 198
A magyar református és evangélikus egyházak válasza az Egyházak Világtanács Végrehajtó Bizottságának a tagegyházakhoz Biévres-ből 1951. február 1-én intézett levelére 204
“Lelkiismereti kényszer alatt” – Az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottságának ülésén 209
Az Egyházak Világtanácsával való kapcsolatainkról és egyházunk ökumenikus felelősségéről – Nyilatkozat a magyar református sajtó számára 213
A magyar protestáns egyházak és az Egyházak Világtanácsa – Francia és angol lelkészek konferenciáján 217
Az egyház és az egyházak – Budapesti Református Teológiai Akadémia évzáróján 220
Az egyház prófétai szolgálata – A prágai egyetem Comenius fakultásán felolvasott doktori értekezés 227
Békeszerzés a szeretet kötelékében – A zsinat üzenete az Egyházak Világtanácsához és a benne részt vevő egyházakhoz 242
Az angliai lelkipásztorok békekongresszusához 248
“Betöltheti-e hivatását a keresztyén egyház a kommunista államokban?” 250
A német néphez és a német evangéliumi keresztyénekhez – Húsvéti rádióüzenet 253
A béke ügye és az egyházak felelőssége – Külföldi sajtó számára 255
Az egyházak mai együttes feladata és szolgálata – Amerikai lelkészek levele és a levélre adott válasz 258
“E földön békesség…”
Felszabadultam (“A magyar protesttantizmus öt éve 1945-1950.” c. kötetből) 265
Mint keresztyének és magyarok – a békéért – Az I. Magyar Békekongresszuson 271
Az egyház szava a világbékemozgalomban – az első világbékekongresszuson 273
A kersztyénség szolgálata a szocializmusban – Csehszlovákiai egyházak békekonferenciáján 276
Beszámoló a luhacovicei útról 278
Keresztyén felelősséggel 281
“E földön békesség…!” – Országos Protestáns Napok reformációi emlékünnepélyén 284
Minden becsületes emberrel együtt – A II. Magyar Békekongresszuson 289
A leigázhatatlan város 292
Népünk szolgálata – Zsinatunk tisztelgése a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsánál 295
Rákosi Mátyás születésnapjára 297
A magyar nép felszabadulása 301
Egyházunk útja
Hála, bűnbánat és megújulás ünnepe 307
Karácsonyi levél – Lelkipásztor testvéreimnek 310
Keresztyének és az ébredés 313
“Béküljetek meg Istennel!” – Rádióelőadás a magyarországi egyházak helyzetéről 315
Reformátusok vagyunk? 318
A keskeny út 321
Egyházunk útja 324
Testvéri Izenet – Gyülekezeteink lelkipásztoraihoz és presbitériumaihoz, egyházmegyéink espereseihez és missziói bizottságaihoz, egyházunk minden szolgájához és tagjához 330
“Vagy-vagy” – Újévi levél szolgatársaimhoz 337
Egyházunk mai problémái – A dunamelléki egyházkerület missziói konferenciáján 343
Az igehirdetés időszerűsége – A dunamelléki egyházkerület lelkésztovábbképzőjén 354
“Légy példa – a beszédben” – A Budapesti Református Teológiai Akadémia évnyitóján 365
Karácsonyi levél 367
Missziói szolgálatunk – A dunamelléki missziói, diakóniai és sajtóelőadók konferenciáján; országos esperesi konferencián 370
Közös szolgálatunk – a dunamelléki missziói, diakóniai és sajtóelőadók konferenciáján 383
Elhivatásunk és küldetésünk – A budapesti teológus ifjúság előtt 388
Zsinati megnyitó beszéd 395
Egyházunk őrhelyén
“Mit bíztál ránk?” – A püspöki székfoglaló beszédből 409
Eligazodásunk – Az I. püspöki jelentésből 413
Visszatekintés – A IV. püspöki jelentésből 415
Három év után 424

HungarySlovakia
0
    0
    Kosár
    Az Ön kosara üresVissza az üzletbe