BelépésAjándék
Újra kaphatók:

Felmérés:

Hogyan talált rá honlapunkra?
Powered by Drupal

You are here

Címlap » Katalógus » Könyvek » Egyéb (Könyvek)

Hanyattesés, Lélekben nyugvás - a Szentlélek munkája? / Meghasonlott egyház

Cikk szám: E5
Ára: 0,50€
Szerző: 
Drs. Karel van Berghem / Heinrich Jochums
Kiadó: 
Ébredés Alapítvány

E könyvecske két tanulmányt tartalmaz. Tanítások ezek, vagy inkább intések azok számára, akik e zûrzavaros idõszakban szeretnének a keskeny úton járni, vagy úgy vélik, hogy a keskeny úton járnak.

Drs. Karel van Berghem:

Hanyattesés, Lélekben nyugvás - a Szentlélek munkája? (52 oldal)

"És ekkor hanyatt esett a Szent szellem erejétõl." Karizmatikus testvérek között nem ritka, hogy a Szentlélek bizonyos megnyilvánulásaihoz ezt a jelenséget társítják. Más Krisztusban reménykedõ hívek pedig gyanakodva szemlélik a "Lélekben járás" helyett "Lélekben elesést" választókat. A tanulmány a 80-as évek karizmatikus hullámára reagálva járja körül ezt a jelenséget, felhívva a figyelmünket, hogy nem minden arany, ami fénylik.

Heinrich Jochums:

Meghasonlott egyház (39 oldal)

Míg az elsõ tanulmány egy külsõdleges formai elem fölött törvénykezik, a második tanulmány egy olyan eretnek tanítás ellen íródott, amely a mai napig fenyegeti a protestáns teológiát. A Bultmann-féle történet-kritikai írásmagyarázatról van szó, mely a XIX. században keletkezett a felvilágosodás jegyében. A modern teológia ezt már régen meghaladta, de idõközben ez a filozófia a XX. századra kezdett a teológus elefántcsonttoronyból leszivárogni a gyülekezetek tanításaiba, és napjainkra kezdi a magyarországi felkezeteket elérni. Nagyon fontos és idõszerû, hogy felkészüljünk a veszélyre.

Bultmann a Biblia mítosztalanítását, emberi kritikának alávetését hírdeti, és tagadja Jézus Krisztus Istenségét, a szellemvilágot, a csodákat, az eredendõ bûnt, a helyettes áldozatot, a testben való feltámadást. Gondolatmenete szerint az újszövetségi ember világlátása szerint iródott könyvet a modern ember csak úgy értelmezheti, ha megszabadítja minden gyermeteg fantasztikumtól. Ehhez a kígyó csábításából ismerõs "csakugyan azt mondja a Biblia?" kérdést szegezi a Biblia értelmezõjének. Rendkívül veszélyes, belülrõl jövõ támadás ez, mely szinte észrevétlenül értelmezi át hitünk sziklaszilárd alapjait hiábavaló délibábokká.

Kedves olvasó, most bizonyára azt gondolod, hogy Te sose dõlnél be ennek. Sajnos a mai embernek elég sokat kell hitét és belsõ bizonyosságát a tudomány "törvényeinek", a mindennapi történések valószerûségéhez mérnie. A hitbeli és a profán szövegek, gondolatsorok, értelmezések, beszélgetések találkoznak, megmérettetnek és vitáznak egymással. Nem nehéz áldozatul esni egy olyan tanításnak, ami látszólag az egyháztól elkülönített, modern látásmód számára is korrektül elmagyarázza a hitünk lényegét, de nagyon is nehéz észrevenni, ha közben elszakadunk a szívvel remélhetõ, ésszel meg nem fogható, örök, lélekbe írt törvénytõl. A megalkuvásokat a világ bátorítja, és Bultmann tanítása valóban behódolás annak az igénynek, ahogy a világ szeretné látni egyházunkat - csalárdul kiüresítve. Csakhogy ez az utolsó idõk hetedik gyülekezetének langyosságához vezet.

"A hamis egyház továbbra is elismerést és tiszteletet kap a világtól, amíg a föld hatalmasai, akikkel paráználkodott, utálattal el nem fordulnak majd tõle, és meg nem adják neki a végsõ döfést. Az igazi egyházat, Krisztus egyházát ezzel szemben a világban mindig új nehézség, ellenségeskedés, gúny, megcsúfolás, elnyomás és üldözés fogja érni a pogányság, az antikrisztianizmus és a hamis egyház részérõl... De Jézus Krisztus egyháza mindig éppen az üldözésekben, szenvedésekben és halálban tisztult, erõsödött, szilárdult meg és támadt új életre... A sárkány nem eheti meg a gyermeket, mert a gyermek Istenhez ragadtatik."

Hírlevél

Kosár

0 Tétel 0,00€

Ajánljuk:

Bolt ajánló:Amennyiben Ön Magyarországról szeretne rendelni, ajánljuk kiemelt magyarországi partnereinket:


Top nézettség:

Ajánlott szerzők:Kifutó termékek


Ha szeretne tudni az újdonságokról, lájkoljon minket a Facebookon

Reklám

Szeretettel ajánljuk keresztyén barátaink vállalkozását:


www.magyarpozsony.hu
Kirándulás Pozsonyba, magyar vezetővel.Honlapunkat a websupport.sk tárhelyszolgáltatónál üzemeltetjük. Csak ajánlani tudjuk. :)
Hosting podľa vašich potrieb od WebSupport.sk

rybka.sk reklámjai: